Výroba svedkov

V rokoch 1977, až 1981 bolo vyťažovaných viac svedkov za účelom, aby potvrdili účasť Nitranov na diskotéke napriek tomu, že túto fikciu spočiatku popierali a mnohí svedkovia popierali aj svoju účasť. Bolo na nich vyvíjané opakované fyzické, aj psychické násilie, boli zatváraní do cely a pokiaľ nepodpísali to, čo chceli od nich vyšetrovatelia, nepustili ich.

Svedok Vladimír Varga bol nútený ako „svedok“ krivo vypovedať, čoho následkom  bolo, že zo strachu emigroval do Švajčiarska, kde žije dodnes. V októbri roku 1981 poslal zo Švajčiarska prehlásenie, v ktorom vysvetľuje, ako s ním bolo počas vyšetrovania zaobchádzané. Prvé prehlásenie „nebolo doručené“ preto v roku 1982 napísal znovu. Prehlásenie je súčasťou spisu od roku 1982.

Keďže prehlásenie je ťažko čitateľné, k pôvodnému prehláseniu je priložený doslovný opis prehláseniaĎalej prikladáme kópiu pôvodného prehlásenia. Svedok na hlavnom pojednávaní  pred KS Bratislava vypovedal 22.10.2003, predkladáme  kópiu zápisnice z pojednávania.

Pre lepší prehľad uvádzame výňatky z výpovede Vladimíra V. z hlavného pojednávania z 22.10.2003:

… „v živote som na tej diskotéke nebol. Ani neviem, kde tam diskotéky boli.“…

… „bolo mi oznámené, že v prípade, že takto nebudem vypovedať, budem zatknutý a bol mi ukázaný príkaz na zatknutie, ktorý bol vypísaný „obvinený z vraždy““…

… „Potom sme prišli myslím, že „u dvoch levov“, tam ma dali do cely, neviem koľko som tam bol, možno 24 hodín, alebo tak nejak“…

… „Na otázku predsedníčky senátu, kde sa svedok nachádzal v čase 25.6.1981 od 16,45 hod. do 26.6.1981 do 8,30 hod., svedok uvádza: „Nachádzal som sa v cele“…

… „Mal som strach. Ešte aj dnes, keď vidím policajta, mám strach. Keď prechádzam cez hranice, mám strach.“ …

Svedok MUDr. Jozef Škrobánek je jediný z tejto skupiny svedkov, ktorý sa diskotéky  dňa 9.7.1976 zúčastnil a vypovedal aj v roku 1976. V tom období Nitranov na diskotéke nespomínal napriek tomu, že viacerých z nich poznal. Až neskôr, pri Pálkovej metóde výsluchov musel Nitranov uvádzať vo výpovediach.

… „Pokiaľ ide o výpovede z prípravného konania, v podstate tieto sú čiastočne nepravdivé, fakty mi boli podsúvané, boli čiastočne vynesené vyhrážkou, že neurobím školu, zomrela mi matka a zadržali ma na 24 hodín. Žiadali, aby som vypovedal.“ …

… „Pokiaľ som si neosvojil mená, ktoré bolo treba nadiktovať – dostať do zápisnice boli mi sústavne podkladané. Pokiaľ som tam tie mená nedostal, tak mi tú zápisnicu vlastne nedali podpísať.“ …

Predkladáme  zápisnicu s výpoveďou  svedka z hlavného pojednávania.

Svedkyňa Ing. Nadežda Benová bola prvá zo svedkov, ktorá na vlastnej koži pocítila Pálkove metódy:

… „tých výsluchov bolo veľmi veľa, bolo to napríklad štyri dni v kuse“…

 … „nie vždy sa spisovala zápisnica, nemala som na výsluchy predvolania, odchytávali ma v práci, v autobuse, skoro ráno chodili pre mňa do bytu“…

 … „koniec výsluchov bol úspešný v tom, keď som pripustila, že tam bol obžalovaný Kocúr. Výsluchy prebiehali tak, že vyšetrovatelia odo mňa žiadali, aby som opakovala vetu po vete, hovorili, že veta nie je dobrá a opätovne odo mňa žiadali, aby som sa vyjadrovala, bolo to aj do 01.00 hod. v noci a ráno pokračovali.“…

Svedkyňa počas výpovedi na hlavnom pojednávaní pred KS Bratislava dňa 15.1.2002 uviedla, že po výsluchoch potratila. ( str. 19 zápisnice )

 Zápisnica z výpovede svedkyne na hlavnom pojednávaní .

Svedok Peter Okenka je ďalší z Nitranov, ktorý na diskotéke 9.7.1976 nebol a bol ako svedok donútený Pálkom usvedčovať Nitranov :

… „pri výsluchoch robili na mňa tlak, prišiel tam nejaký chlap a povedal, čo sa s ním hráte, dáme mu po papuli, však my to z neho dostaneme“ …

 … „Pre mňa to bol šok, nikto mi nepovedal, prečo ma policajti zobrali.“ …

 … „Výsluchy trvali dlho hodiny a hodiny.“ …

 … „Áno mal som strach.“ …

 Zápisnica z výpovede svedka na hlavnom pojednávaní.

 Uviedli sme štyroch svedkov, ktorí pod vplyvom Pálkových metód boli nútení v rokoch 1981 – 1982 krivo Nitranov usvedčiť z prítomnosti na diskotéke.

O brutalite vyšetrovacích metód vypovedali dvaja z týchto svedkov pri interviu s redaktormi časopisu .Týždeň vydanie 11/2011.

Ján Pješčak túto skutočnosť vo svojich pamätiach opisuje nasledovne : „Čo ma najviac prekvapilo? … Zistili sa mená niektorých študentov, čo prehlásili, že na diskotéke neboli, pritom ale ďalšie osoby potvrdzovali ich účasť a detailne popisovali aj to, ako sa tam chovali. Mnohí ich poznali osobne! To bol teda jediný a najcennejší poznatok, ktorý sa začal rozpracovávať. … k nim patrili aj dve cudzinky, ktoré sa pri tanci na diskotéke prejavovali výstredne“.

( Všimnite si, že aj Pješčak hovorí o diskotéke – ktorá bola v piatok, ale francúszky o živej hudbe – ktorá bola vo štvrtok )

Keďže Nitrania sa nechceli k účasti na diskotéka priznať, podľa zvrátenej Pálkovej logiky museli Cervanovú zavraždiť.

  • Čo k tomu dodať… ????