Vytypovaní vrahovia

Dúbravický, Galgánek a Šimun sú vytypovaní skôr, než sa akcia Kamera schvaľuje.