Eva Hlaváčová: Skica, na základe ktorej sa odvíjalo pátranie