JUDr. Milan Valašík: Dej príbehu mohli Zimákovú naučiť policajti