Federálna správa MV ČSSR

Z osobného spisu JUDr. Pješčaka

Najvyšším predstaviteľom FS MV ČSSR bol genmjr. Pješčak