Demokratický rozsudok sudcu Klimenta

Múdre a poučné!
Sudca Kliment priznáva, že vina odsúdených Nitranov je dokázaná dvojdielnou knihou  Petra Tótha a demokrata Klimenta, nie krágľovačkou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá nesie jeho podpis.