Sudca Kliment o Petrovi Tóthovi

Z vyjadrenia sudcu Klimenta, ktoré poskytol denníku Postoj