JUDr. Milan Valašík – Dúbravický s Beďačom v tom boli nevinne

Nahrávka rozhovoru redaktoriek Zmeny s JUDr. Valašíkom bezprostredne po páde Berlínskeho múra.

Prvá časť je charakteristická vo viacerých rovinách:

V sekvencii 0,24 – 1,10 JUDr. Valašík referuje, že prípad je to zložitý a dnes by ho robil inak. Nerobil ho sám, robil ho ako vojak, pretože prokuratúra je polovojenský útvar a končí to tým, že on bol iba žalobca. Za všetko zodpovedá súd. On bol len také „mladé ucho“ (sekv. 18,00-18,20) Súhlasí, že odsúdení mohli byť aj nevinní.

V sekvencii 14,00 – 15,30 pripúšťa, že Zimákovú mohli priebeh vraždenia Cervanovej naučiť aj policajti, ale on pri tom nebol. „Ktorý policajt sa Vám k tomu prizná?“ – kladie si Valašík rečnícku otázku. V roku 2003 bol MUDr. Zimákovou pred súdom usvedčený, že to boli nielen policajti, ale aj on sám, kto sa jej vyhrážal a bol pri výsluchoch aktívny.

V sekvencii 24,30 – 25,00 vypovedá, že Čerman s Andrášikom pôvodne termín diskotéky 09.07.1976 popierali.

V druhej časti nahrávky, v sekvencii 0,50-2,10  JUDr Valašík otvorene prehlasuje, že Beďač a Dúbravický boli odsúdení výlučne na svedeckej výpovedi Jura Lachmanna. Jemu môžu dnes ďakovať, že boli vôbec odsúdení. Paradoxom vyhlásenia JUDr. Valašíka  je skutočnosť, že JUDr. Valašík bol Jurom Lachmannom pred súdom v roku 2003 usvedčený z manipulácie, ktorú s ním zobchodoval JUDr. Valašík, a doporučil mu tak konať jeho advokát ex-offo, ktorým bol JUDr. Štefan Detvai.

V sekvencii 9,30 – 9,50 hanebne klame, že ani jeden z obžalovaných si nesťažoval na páchanie fyzického násilia pri výsluchoch, hoci boli páchané pod jeho prokurátorským dohľadom a sám trestné stíhanie Pavla Beďača pre krivé obvinenie aj stíhal.

Sekvencia 27,30-28,10 sa venuje trestom smrti. Ľudsky je zrozumiteľné. Pokiaľ JUDr. Valašíka pri vyhlásení žaloby a požiadavky udeliť 3 obžalovaným trest smrti zalieval studený pot, sudcovia Michálik s Klimentom by ho v roku 2006 s nulovou materiálno-dôkazovou základňou, ale s vnútorným potešením určite udelili. Kontrast myslenia komunistického prokurátora a „demokratického“ sudcu je momentom, ktorý v človeku vyvoláva nevoľnosť.

Dokument je rozdelený na dve nahrávky, nakoľko bol v tom čase zaznamenaný na kazetovom nahrávači.