Podnet č. 1 na Generálnu prokuratúru SR aj s jeho odpoveďou