JUDr. Harabín o zneužívaní právomoci JUDr. Klimenta