Správa Pješčakovi – údajne očití svedkovia únosu

Po oboznámení sa s jednotlivými výpoveďami zistíte, že očitý svedok únosu neexistoval.