dielo Viliama Kozu: spracovaný „svedok“ Lukáč Karabínoš