Súd odmieta vypočuť Cohenové – odmieta overiť alibi