doc. Dobrotka 16.09.1993/1

doc. Dobrotka 16.09.1993/1

– sociálna prognóza nám nevyšla. Ani jeden po odsúdení nerecidivoval.

– my sme upozorňovali vyšetrovateľov, na čo sa majú zamerať

– metóda pozorovania z druhej ruky