Lži Jána Pješčaka sú aj lži o tzv. ankete

Z knihy Jána Pješčaka: Portrét právníka a kriminalisty