Súdna zápisnica 3/3 Bilčík 1982, str. 310-381

údna zápisnica