2021 – Obnova procesu

Dňa 19.02.2021 bola na Krajský súd v Bratislave podaná žiadosť o obnovenie procesu.

Jej prílohou je 182 dôkazov desaťročia ukrývaných v Archívoch bezpečnostných zložiek v Kaniciach pri Brne.
Verejnosti  budú onedlho sprístupnené.