Vyšetroval „vyšetrovateľ“ XII. správy MV – npor. Ján Lőrincz