Margita Števove – dozorová prokurátorka vo Väznici