Výpoveď MUDr. Porubského pred KS SR – súdna zápisnica