Odvolania proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave (1983)