Pálka píše Pješčakovi – Urbánek informuje o Krausovi a Beďačovi – lož !!!