Kliment: Rozsudok nemôže byť založený na súdne nepoužiteľných dôkazoch