… s Hatalom sme súdili vraha. Bol som presvedčený …