Byla nalezena kostra – snad člena KSČ, vytypované osoby !!!

List Pálku Pješčakovi prikladám ako dôkaz.

Je z neho zrejmé, že Pálka nebol len „elitný pražský vyšetrovateľ“ ale aj grandiózny magor.