Pokyn Gustáva Husáka

– z knihy Jána Pješčaka: Portrét právnika a kriminalisty