Kliment – za všetkým (v mojich 3 knihách) si stojím…