Miloš Kocúr – 24 rokov odňatia slobody

Alibi Miloša Kocúra potvrdzuje 7 osôb a jeden vecný dôkaz, ktorým je smenovka.