MUDr. Zimáková – obeť a dielo Štátnej bezpečnosti

Zo správy plk. Pálku Jánovi Pješčakovi.