keby sa bol pozeral pozornejšie… hrádzový strážnik