Slušný sudca Kliment, historický dôkaz a majestát pravdy

Z vyjadrenia sudcu Klimenta, ktoré poskytol denníku Postoj