3 roky života, strata identity a sudcovskej dôstojnosti – to všetko pre pani Cervanovú?