Lož pred federálnym súdom

Spisy odniesol do Českej republiky Eduard Pálka. Pred federálnym súdom v roku 1990 evidentne klamal.