Ako sa z Urbánka a Škrobánka stali svedkovia obžaloby

Kauza Cervanová – ako sa z Urbánka a Škrobánka stali svedkovia obžaloby?

Urbánek a Škrobánek
Urbánek a Škrobánek

Tento blog naväzuje na blogy: Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľov (UPOZORNENIE: tento blog bol aktualizovaný o dôležité dokumenty z Kaníc, odporúčam ho tiež prečítať!) a Urbánek – „vierohodný“ svedok, v ktorom popisujem, že Urbánkova usvedčujúca výpoveď je v ostrom rozpore s x svedkami  z roku 1976 a je teda málo vierohodná. V skratke: zo svedkov z roku 1976 (išlo o masívne vyťažovanie všetkých účastníkov inkriminovanej diskotéky zo dňa 9. 7. 1976 a letnej brigády – cca 300 ľudí) ho na diskotéke nikto nespomenul a nikto ho ani nevidel, ako mal údajne odprevádzať Cervanovú na zastávku. Svedkovia tvrdili, že Cervanová odchádzala z internátu sama. Rovnako nikto z nich nespomína ani údajný konflikt Urbánka s Kocúrom vo vestibule kvôli Cervanovej. Ako je možné, že Urbánka v roku 1976 nikto nespomenul, dokonca ani jeho kamarát Škrobánek, ktorý na tejto diskotéke s istotou bol? Viac o Škrobánkovi píšem nižšie v texte. Aj v tomto blogu vychádzam len z primárnych zdrojov (prevažne dokumenty z Kaníc), na ktoré buď linkujem, alebo ich priamo v blogu uvádzam, a tak si každý môže ľahko overiť pravdivosť môjho textu.

Muž s fúzikmi

Celé to začalo zmienkou svedkyne HLAVÁČOVEJ, ktorá bola prítomná na diskotéke v Unic klube dňa 9. 7. 1976, a ktorá v roku 1976 vo svojej výpovedi uviedla, že v prítomnosti Cervanovej videla muža s fúzikmi:

 • tu je dôležité si všimnúť, že svedkyňa Hlaváčová spomínaného muža s fúzikmi nepoznala, uviedla len jeho popis

V roku 1977 sa svedkyňa Hlaváčová stále pridržiavala svojej výpovede z r. 1976 – ani tu nevedela muža s fúzikmi identifikovať po mene. Naviac, spomenula, že nevidela tohto muža tancovať s Cervanovou, dokonca ani to, že by sa s ním Cervanová bavila (Urbánek v r. 1981 vypovedal, že sa s Cervanovou bavil):

Pri previerke z roku 1977, pri ktorej sa preverovalo alibi KOMORUPOPOVIČA, svedkyňa Hlaváčová uviedla, že nevidela, že by sa Komora, alebo Cervanová bavila s tým fúzkatým mládencom. Komora tvrdil, že žiadneho fúzatého mládenca nezaregistroval:

V Kaniciach sa zachoval aj tento zaujímavý záznam vyšetrovateľa (rok nie je uvedený), podľa ktorého mal byť tým mužom s fúzikmi údajne Kučera:

Kučeru, ako mladíka s fúzikmi si vzali na paškál pražskí vyšetrovatelia z neskoršieho vyšetrovania. O čom svedčí aj Plán opatrení k previerke Milana Kučeru z roku 1978 (súčasť akcie Uzel – kanický archív). V tomto dokumente vidieť aj plánované techniky vypočúvania, pričom tu nechýba ani manipulácia, navádzanie, podsúvanie „faktov“ a psychický nátlak:

 • ako vidno, pred Urbánkom to skúšali aj na Kučeru
 • z Plánu je zrejmé, že chceli svedkov manipulovať, v Pláne spomínajú zlomenie, psychický nátlak, pôsobenie na city
 • z opisu situácie v Pláne vyplýva, že nemali ničím potvrdenú účasť Kučeru na diskotéke dňa 9. 7. 1976 (Batelka s Vrškovým vypovedali, že na kritickej diskotéke neboli, podľa nákresu Hlaváčovej to len mohol byť Kučera, v čase písania Plánu ešte nebolo vykonané opoznanie Kučeru z fotoalbumu Hlaváčovou, Malíček vypovedal, že kupoval lístky na diskotékach, nespomenul, že kupoval lístky aj na kritickej diskotéke), ale aj napriek tomu českí vyšetrovatelia podľa Plánu chceli Kučerovi podsunúť klamstvá, napr. že my vieme, že ste stáli vedľa Cervanovej, že ste sa s ňou bavili, ponúkali jej odvoz na stanicu, atď.
 • nemôže byť náhoda, že podobné techniky manipulácie spomínajú vo svojich výpovediach aj odsúdení Nitrania a svedkovia – viď blog:  Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľov
 • je zaujímavé, že tento dokument nebol skartovaný, keďže množstvo dokumentov z akcie Uzel bolo skartovaných

V roku 1979 českí vyšetrovatelia v jednom dokumente upratanom do kanického archívu uvádzajú, že Hlaváčová v roku 1978 označila vo fotoalbume Milana Kučeru ako možného mladíka s fúzikmi. Tiež sa tu konštatuje, že následná previerka Kučeru, Chovana a Pokorného k únosu a vražde Cervanovej, dopadla negatívne:

Urbánek v hre

V roku 1980 bolo vykonané opoznanie – svedkyni Hlaváčovej bol predložený fotoalbum, kde už bola fotografia Igora Urbánka, s cieľom opoznať muža s fúzikmi. Hlaváčová si vzhľadom na veľký časový odstup nepamätala popis muža s fúzikmi a preto nemohla označiť Urbánka, ani inú osobu:

Urbánek tvrdil, že si najprv nebol istý, či na inkriminovanej diskotéke bol, ale presvedčil ho o tom Škrobánek – viď môj prvý blog o Urbánkovi: Urbánek – „vierohodný“ svedok. Tu vyvstáva otázka: ako si Urbánek nemohol byť istý svojou účasťou na danej diskotéke, keď sa mal podľa oficiálnej verzie baviť s Cervanovou na diskotéke, mať konflikt s Kocúrom kvôli nej, odprevádzať ju na zastávku a byť aj očitým svedkom jej únosu? Dôvody, prečo odrazu začal s vyšetrovateľmi spolupracovať a potvrdzovať ich pracovnú verziu by mohli byť tieto:

Podľa dokumentu, nájdeného v Kaniciach, vyšetrovatelia plánovali vypočuť Urbánka krátko pred jeho svadbou:

 • Prečo potrebovali vyťažiť Urbánka krátko pred jeho svadbou? Žeby preto, aby bol ľahšie spracovateľný a dlho neodolával? Tu treba uviesť, že aj Kocúr bol zadržaný skoro ráno po promóciách, Antošovský bol vyťažený v deň obhajoby diplomovej práce, u svedkýň vyšetrovatelia zisťovali termíny svadieb a pôrodov.

Ďalším dôvodom mohol byť aj fakt, že Urbánek bol zadržaný (Kanice, rok 1980):

Tento fakt priznáva vo svojich výpovediach aj Urbánek – tvrdí dokonca, že ho z dovolenky odviedli v putách. Na hlavnom pojednávaní v r. 1992 uviedol (rozsudok KS, s. 42): „… vzhľadom na dlhší časový odstup si na vec dobre nepamätá. Vie iba, že sa tam stala nejaká udalosť… Pri výsluchoch mu policajti povedali, že by nemusel skončiť školu… z dovolenky ho odviedli v putách.“. Na hlavnom pojednávaní v roku 2003 uviedol (s. 42): „… že nevie prečo bol zadržaný, že sa domnieval, že to boli maniere vyšetrujúcich.“. Spomína aj to, že mu povedali, že by nemusel skončiť školu, čo mohla byť v jeho prípade zvlášť účinná forma nátlaku, keďže mal problém úspešne ukončiť školu, o čom svedčí dokument z Kaníc:

Svedok KOMORA, ktorý bol s istotou na inkriminovanej diskotéke a ktorý sa s Cervanovou bavil a tancoval, vo svojej výpovedi z roku 1980 uviedol, že Urbánka nepozná a aj napriek tomu, že má dobrú pamäť na vizáž ľudí, tak ho  nespoznal ani vo fotoalbume. Spomína, že nevidel Francúzky na diskotéke a že Vargu, Zimákovú a ostatné záujmové osoby z Kamery nikdy nevidel:

 • tu je vidieť jasný rozpor medzi Komorovou výpoveďou a výpoveďou Urbánka, ktorý tvrdil, že sa bavil s Cervanovou

Svedok Škrobánek

V roku 1976 Urbánka nespomína dokonca ani jeho kamarát Škrobánek. Škrobánek na inkriminovanej diskotéke dňa 9. 7. 1976 skutočne bol a preto vypovedal už v roku 1976, krátko po zmiznutí Cervanovej (kanický archív, rok 1976):

 • ako jasne vidieť z jeho výpovede z roku 1976, spomína len Čulmana – že s ním šiel na diskotéku a spomína aj, že mu bol zaniesť kľúč od izby (podľa jeho neskoršej výpovede z roku 1981 už tvrdil niečo iné – išiel na diskotéku s Urbánkom, na diskotéke chcel Urbánek jeho kľúče od izby, ktoré mu neskôr vrátil – rozsudok KS 2004, s. 43)

Ani Čulman vo svojej výpovedi z roku 1976 Urbánka nespomína (kanický archív):

Je reálne, že by si Škrobánek nespomenul na kamaráta Urbánka pri výsluchu krátko po inkriminovanej diskotéke a osvietilo ho náhle až po x rokoch, kedy sa prípadu chopili Pálkovci? Alebo existuje jednoduchšie vysvetlenie, že Škrobánek bol k neskorším usvedčujúcim výpovediam zmanipulovaný? Tomuto vysvetleniu nasvedčujú aj upratané dôkazy z Kaníc (vyťažovanie Škrobánka Lichovníkom a Mesárošom a neskôr Pálkom a Rohanom). Z vyťažovania Škrobánka Lichovníkom a Mesárošom:

 • stále tvrdí, že tam bol s Čulmanom, Urbánka vôbec nespomína

 • vidieť jasné navádzanie zo strany policajtov
 • vypovedá, že tam sedeli len dvaja – s Čulmanom
 • uvádza, že si nie je istý s nikým

 • vypovedá, že na diskotéke v IĽŠ bol viackrát (3-4 krát), z čoho vyplýva, že sa mu po toľkých rokoch mohli diskotéky a mená účastníkov dopliesť – to je možné vysvetlenie, prečo spomína Andrášika (z denníka sestier Cohenových vyplýva, že Andrášik bol na diskotéke v IĽŠ v dňoch 8. 7. a 14. 7. 1976)

Z vyťažovania Škrobánka Pálkom a Rohanom z roku 1980, pri ktorom dôjde k zázračnému obratu o 180 stupňov:

 • zo začiatku stále trval na svojej pôvodnej výpovedi z roku 1976 a že nemôže poskytnúť žiadne nové poznatky, ktoré by mali vzťah k prípadu únosu a vraždy Cervanovej

 • najprv rozhodne odmietol, že by kritického dňa videl na diskotéke Urbánka – z toho jasne vyplýva, že od neho táto informácia nepochádzala
 • zázračný obrat: najskôr rozhodne odmietol, že by Urbánek bol kritického dňa na diskotéke a na iné mená si nepamätal – čo je v súlade s jeho výpoveďou z roku 1976, ale na druhý deň po hlbokej úvahe, ktorú mu odporučili Pálkovci, začal tvrdiť, že Urbánek bol skutočne na inkriminovanej diskotéke. Začal mať tiež dojem, že na diskotéke videl s Urbánkom aj Zimákovú. Po obrate začína tvrdiť aj to, že na diskotéke v Unic klube (v IĽŠ) bol len raz a to 9. 7. 1976

Samotný Škrobánek uvádza vo svojich neskorších výpovediach pred súdom okrem iného, aj hrubý nátlak a manipuláciu zo strany vyšetrovateľov z neskoršieho šetrenia. A podobne ako Urbánek, spomína aj zadržanie. Na hlavnom pojednávaní v r. 1994 tvrdil okrem iného aj toto (rozsudok KS s. 44): „ … iba z počutia vie, že v ich spoločnosti mali byť aj 2 Francúzky, ktoré mali… výstredne tancovať avšak on to nevidel… Na to boli svedkovi prečítané jeho výpovede z prípravného konania a z hlavného pojednávania… K týmto uviedol, že pokiaľ uvádzal aj prítomnosť ďalších osôb išlo v podstate o to, že vyšetrovateľ mu dokazoval, že tam boli aj iné osoby, ktoré nepoznal. Išlo o… sugestívne tvrdenia vyšetrovateľa, ktoré si potom sám osvojil… Vyšetrovanie na internáte bolo už na tretí deň… zo strany vyšetrovateľa išlo o akýsi sugestívny nátlak, ktorý spočíval v tom že mu boli predkladané fotografie osôb ktoré nepoznal, o ktorých mu tvrdili že tieto osoby na diskotéke boli a tak si tieto skutočnosti osvojil… Meno obžalovaného Kocúra spomenul asi po 2. rokoch…“. V roku 2003 na KS vypovedal aj toto (rozsudok KS s. 45): „… Výsluchy prebiehali tak, že sa pýtali na priebeh a účastníkov diskotéky a predkladali mu fotografie. Tak sa do tej skupiny… dostal aj Lachman, ktorého v živote nevidel, Čerman, ktorého nepoznal, Brázda, ktorého nevidel. Pokiaľ si neosvojil mená boli mu sústavne podkladané. Pokiaľ sa tam tie mená nedostali, zápisnicu mu nedali podpísať… v rámci vyšetrovania sa konala rekonštrukcia, kde ich vyšetrovatelia raz Slovák, raz nejaký Čech zrežírovali, kto kde stál a ako sa pohybovali… On sa… dozvedel, že sedel na okne vedľa poškodenej pričom je pravdou že sedel na okne, ale Cervanovú v živote nevidel… Na týchto rekonštrukciách vyšli aj von a tam ich vyšetrovateľ zmanipuloval do postavenia, že tá taška mala byť Cervanovej a v konflikte mal byť zamiešaný aj Urbánek. On konflikt nevidel,… Na otázku či pozná svedka Urbánka uviedol, že si na chvíľu k nemu na diskotéke prisadol… K výpovediam z prípravného konania uviedol, že… fakty mu boli podsúvané, bolo mu hrozené, že neukončí školu a bol aj zadržaný… teraz už nevie posúdiť, čo je pravda… je pravdou, že dostal pri vyšetrovaní facku a… mu nadávali, ak nedal takú odpoveď, akú očakávali.“. V zverejnenej Zápisnici z hlavného pojednávania, na s. 23-26 (sekcia Ovplyvňovanie svedkov) Škrobánek tiež uvádza, že: „… konala sa rekonštrukcia… – v živote som Cervanovú nevidel… navzájom sme sa nestýkali… Pri tej rekonštrukcii som sa dozvedel, že som mal byť… svedok, ktorý 2 hodiny pri Cervanovej sedel… tie udalosti sú spomienky na tie rekonštrukcie,… zadržali ma na 24 hodín… Prvýkrát som vypovedal asi 3-5 dní po diskotéke… Český vyšetrovateľ nám nadával do „hajzlov“. V zverejnenom prepise záverečnej reči JUDr. A. Böhma, prednesenej pred NS SR v r. 2006, sa na s. 33, k Škrobánkovi uvádza, že: „Svedok KS doslova povedal: „Dnes už neviem čo je pravda. Masírovali ma 2 roky Pálkovci, potom Lamačkovci. Ja neviem, čo bolo na tej diskotéke, ja tam stále vidím toho Dúbravického, ale netuším či je to on, alebo už ho tam jednoducho vidím.“.

Pozri aj moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

všetky moje blogy