JUDr. Michálik – vyhlásenie rozsudku

Hoci bolo vyhlásenie rozsudku zakázané nahrávať, niekto ho predsa len nahral.

Porovnaním nahrávky a písomného vyhotovenia sa dozvedáme, že k zákazu došlo z propagandistických účelov a výrokov, za ktoré by sa mal predseda senátu Michálik hanbiť.