Polygraf, tzv. detektor lží

Vo februári 2007  podstúpili štyria zo šiestich odsúdených Nitranov test na polygrafe, alebo PPD ( skratka anglického výrazu Psychophysiological Detection of Deception ), ako sa správne „detektor lží“ označuje. Tento test boli ochotní podstúpiť aj ďalší dvaja odsúdení Miloš Kocúr a Milan Andrášik, no tí sa v tom čase nachádzali vo výkone trestu a vedenie väznice vykonanie tohto testu nepovolilo.

Test vykonal uznávaný odborník na vyšetrovanie prípadov vnútornej bezpečnosti v súkromnom sektore i v polícii Patrick T. Coffey, ktorý už viac ako dvadsať rokov pôsobí ako examinátor na počítačovom polygrafe v USA. V roku 2006 školil prvých polygrafických examinátorov v Národnom bezpečnostnom úrade na Slovensku.

Examinátor vypracoval manuálne skóre v sedembodovej škále, s použitím metódy celej kontrolnej otázky a zistil výsledok testu NEBOLO IDENTIFIKOVANÉ KLAMSTVO, pričom pričom číselné výsledky spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Examináror ďalej vykonal celkovú analýzu zaznamenaných grafov a došiel k tomu istému záveru.

Nález NEBOLO IDENTIFIKOVANÉ KLAMSTVO je preto výsledkom testu na overenie pravdovravnosti testovanej osoby, ktorá tvrdí, že nespôsobila žiadne zo zranení, ktoré v roku 1976 viedli k smrti ženy známej pod menom Ľudmila Cervanová.

Testom prešli úspešne všetci štyria testovaní, všetci štyria odsúdení, ktorí testom prešli dobrovoľne, hovoria pravdu, keď tvrdia, že s vraždou nemajú nič spoločného.

Skoro na deň presne, o štyri roky neskôr vo februári 2011 dobrovoľne podstúpili test na PPD, „detektore lží“, poslední dvaja zo šiestich odsúdených Nitranov, Ing. Andrášik a Ing. Kocúr.

Test na polygrafe vykonal ďalší svetovo uznávaný americký expert na prácu s polygrafom, ktorý pôsobí nielen v oblasti forenznej psychofyziológie, ale 44 rokov je aj policajný vyšetrovateľ a okrem špecialistov v iných štátoch zaškoľuje aj slovenských policajných špecialistov, Róbert Lee. Z pozície vyšetrovateľa pristupoval aj k Milanovi Andrášikovi a Milošovi Kocúrovi. K vytvoreniu súboru otázok si prizval ďalšieho experta v oblasti kriminalistiky šerifa kriminálky z Los Angeles Roberta  Olmsteda.

Robert Lee vysvetlil, že technika, ktorú pri ich vyšetrovaní použil, by akúkoľvek účasť na únose, znásilnení a vražde ľudmily Cervanovej preukázala.

Výsledok?

Robert Lee :

Prvé vyšetrenie sa zameriavalo na to, či bolo ich vtedajšie priznanie na polícii vynútené. Druhé sa týkalo Ľudmily Cervanovej, či ju poznali, či boli prítomní alebo mali akúkoľvek účasť na jej vražde.

Na základe výsledkov vyšetrovania je absolútne mimo akejkoľvek pochybnosti, že ich priznanie bolo vynútené. Ani v druhom prípade som nezaznamenal žiadnu reakciu, čo znamená že hovoria pravdu keď tvrdia že s únosom znásilnením a vraždou nemajú nič spoločné.“

Výsledky testov poslal Robert Lee hneď do Spojených štátov svojim kolegom na kontrolu. Dvaja experti, ktorí tieto výstupy dostali, nevedeli nič o otázkach na ktoré sa pýtal, k dispozícii mali iba surové dáta. Je to normálna prax, keď si examinátori navzájom kontrolujú výsledky. Ich záver bol jednoznačný a potvrdil zistenia, ktoré vykonal Robert Lee.

Inými slovami, vyšetrením na detektore lží sa v prípade Milana Andrášika a Miloša Kocúra prišlo k rovnakému záveru ako pred štyrmi rokmi u Františka Čermana, Pavla Bedača, Stanislava Dúbravického a Juraja Lachmana. Ani jeden znich nemal s únosom, so znásilnením a a vraždou medičky nič spoločné.

Odborníci zastávajú názor, že súčastné digitálne polygrafy majú 98 percentnú spoľahlivosť. V tomto prípade je kľúčová skutočnosť, že ak prejde testom úspešne jeden človek, môže ho za istých okolností oklamať. Predovšetkým ak ide o špeciálne vycvičeného agenta, či jogína. Teoreticky teda existuje 2 percentná pravdepodobnosť klamstva,, čo sa číselne dá vyjadriť číslom 0,02. Ak však prejdú úspešne šiesti zo šiestich, čo je tento prípad, je z princípu teórie pravdepodobnosti vylúčené, aby všetci šiesti polygraf oklamali. V tomto prípade je totiž pravdepodobnosť klamstva 0,02= 0,02 x 0,02 x 0,02 x 0,02 x 0,02 x 0,02 =  0,000 000 000 64

Čo sa v percentách dá vyjadriť 0,000 000 064 percent.

Alebo inak :

Pravdepodobnosť, že štyria zo štyroch odsúdených hovoria pravdu je v tomto prípade 99,999 999 936 percent.

Podrobnejšie s touto témou sa sa zaoberá časopis . týždeň  v čísle 9/2007, 10/2007, a čísle 8-9/2011 ktoré týmto dávame k nahliadnutiu.