Materiály z archívu MV SR ***

V rokoch 1983, 1987 a 1996 boli do Archívu ministerstva vnútra v Levoči uložená dokumentácia, ktorá bola vyprodukovaná na rôznych útvaroch MV SR v súvislosti s kauzou Cervanová.  Dôkazy, svedčiace v prospech Nitranov  boli vykonané po začatí trestného stíhania zákonným spôsobom a mali by tvoriť súčasť trestného spisu.

V archíve sa nachádzajú svedecké výpovede zo samého počiatku vyšetrovania, ktoré vyvracali neskoršiu verziu podľa ktorej boli Nitrania odsúdení.

Šokujúca výpoveď dvoch svedkov Veroniky B., a jej manžela Jozefa B., ktorí videli únos z autobusovej zastávky, vypovedali ako svedkovia tesne po únose v lete 1976.

… „Viacej som si všimla osádky auta pri tom, ako sa otvorili dvere a v aute sa rozsvietilo svetlo. Vodič bol čiernej pokožky, mal čierne krátke vlasy, mal zarastenú malú koziu briadku a fúzy. Oblečenie som si nevšimla. Osádka, čo sedela vzadu, teda tí ďalší dvaja boli tiež čierni.“ … 

V archíve sa nachádza aj výpoveď hrádzového strážnika Jána Košíka, ktorý 12.7.1976 kontroloval stav hrádzí a prepadov na potoku Čierna voda a počas kontroly nevidel žiadnu mŕtvolu na celom úseku. Podľa oficiálnej verzie Cervanová mala byť utopená v tomto potoku v noci z 9. na 10. 7. 1976.

Archívnym materiálom je aj záznam s pracovníkom povodia Ing. Františkom Bučekom., ktorý  … „vylúčil možnosť splavovania mŕtvoly, ktorá by musela byť dotlčená od kamenia“…

Podľa rozsudku mala byť Ľudmila Cervanová utopená v termálnom jazierku, prenesená a hodená do potoka Čierna voda, kde mala plávať asi 2 km po miesto nálezu. Úradný záznam bol vykonaný 16.7.1976, dva dni po nájdení mŕtvoly. Je to zatajovaný archívny materiál, ktorý sa nenachádza v súdnom spise. Výpoveď úzko naväzuje na znalecký posudok v ďalšej časti.

V archíve sa nachádzajú aj dôkazy, že aj na samotných obvinených Nitranov bol  hneď od začiatku porušovaný zákon a právo na obhajobu.

JUDr.Kubál bol ustanovený Milošovi Kocúrovi za obhajcu. V prvých dňoch výsluchov, keď bol na neho vyvíjaný fyzický a psychický  nátlak za účelom „priznania“, nebol advokát zavolaný. V zápisniciach sa konštatuje, že advokát bol o výsluchoch upovedomený, no nedostavil sa. Toto klamstvo odhalil až archív.

Počas výsluchov neboli advokáti mnoho krát pripustení k výsluchom. Poväčšine sa v zápisniciach (ak sa nejaké spisovali) konštatovalo, že advokát bol o termíne výsluchu uzrozumený, no nedostavil sa.

V archíve sa nachádza Úradný záznam z ktorého je zrejmé, že advokát sa dostavil, no k výsluchu svojho klienta nebol pripustený.

Takýchto materiálov sa v archíve nachádza mnoho. Pre vytvorenie obrazu sme vybrali len niektoré.