„Sudca“ Kliment: Do rozsudku sme nemohli zasahovať