Ďalších 2500 strán utajených spisov

Časť vyjadrenia sudcu Klimenta, ktoré poskytol denníku Postoj