Zmanipulovaný svedok Okenka?

Peter Okenka
Peter Okenka

V Kaniciach sa našiel dokument, ktorý potvrdzuje manipuláciu a nátlak na svedka obžaloby Petra Okenku. Najprv sa ale pozrime na jeho výpovede, v ktorých priznáva manipuláciu a nátlak zo strany vyšetrovateľov. Dňa 23. 6. 1981 vypovedal nasledovne (zverejnený rozsudok KS z roku 2004, s. 48): „… Nemohli sa dostať dnu, lebo tam bolo plné.“. V r. 1995 (s. 49): „… z celej veci si pamätá len toľko, že bol s Brázdom na diskotéke… bol zadržaný celú noc, podrobnosti si nepamätal a jeho výpovede nemohli byť presné. Na vystúpení hudobnej skupiny Elán nebol ani raz. Je možné, že mená uvádzal na podnet vyšetrovateľov.“. V roku 2003 (s. 49): „… V r. 1981 prišli za ním policajti a pýtali sa ho či bol na diskotéke. Povedal, že 1 krát bol s Brázdom. Nevedel uviesť kedy. Následne ho zadržali. Policajti… ho začali presviedčať, že bol na diskotéke dňa 9. 7. 1976… Hovorili mu mená osôb, ktoré tam mali byť… Pri výsluchoch robili na neho tlak. Prišiel tam chlap a povedal, že čo sa s ním hráte dajte mu po papuli, však my to z neho dostaneme! Vyšetrovatelia ho skôr navádzali k výpovediam… bol pod tlakom… Pre neho bol šok, keď ho policajti zobrali… Mal strach.“. V zverejnenej zápisnici z výpovede Okenku z hlavného pojednávania v r. 2003, tento tiež uviedol na s. 20 a 22, že: „… policajti… mi ukazovali… fotografie nejakého domu, či som tam bol… Pre mňa to bol šok, nikto mi nepovedal, prečo ma policajti zobrali… Na… otázku, či mal strach, že ho aj zbijú, svedok uvádza: Áno, mal som strach…“.

– Tu je dôležité pripomenúť, že na zábave 9. 7. 1976 hral podľa zistení KS Elán (s. 85 rozsudku KS), pričom tento údajný svedok inkriminovanej piatkovej diskotéky povedal, že na skupine Elán nebol ani raz, ergo aj toto nasvedčuje tomu, že tam v inkriminovaný piatok  v skutočnosti nebol.

– Podobne opisujú manipuláciu a nátlak zo strany vyšetrovateľov aj ostatní údajní svedkovia – viď môj blog.

Okenka  v roku 1981 pripojil k svojej výpovedi aj tento plánik:

– na Okenkovom plániku vidno, kde sa mal v tom čase nachádzať a aj miesto (tesne za zákrutou uličky z parkoviska), kde mal Kocúr údajne nastupovať do auta

to je ale v ostrom rozpore so svedkami únosu, ktorí vypovedali krátko po zmiznutí Cervanovej v r. 1976. Ide konkrétne o svedkyne Mlynarčíkovú a Kováčovú a svedkov Vanka, Mrázka a Veľkého. Svedkyne Mlynarčíková a Kováčová vypovedali, že okrem ďalších troch chlapcov, ktorí boli pred budovou internátu a ktorí udalosť sledovali (Vanko, Mrázko, Veľký), si žiadne iné osoby nevšimli a nespomínajú ani žiadne nastupovanie do auta. Naopak, spomínajú, že keď sa vracali z parkoviska, tak pri križovatke ulice, ktorá vedie od hlavného vchodu k autobusovej zastávke, okolo nich zozadu prefrčalo auto a k únosu došlo až v tmavej časti pri zastávke a teda nevedeli uviesť popis mužov. Na nasledujúcom obrázku je vyznačené aj miesto, kde svedkyne museli odskočiť pred rýchle idúcim autom:

– z obrázka vyplýva, že svedkyne by si Okenku, ako aj nástup Kocúra do auta nemohli nevšimnúť

Podobne vypovedali aj svedkovia spred internátu: Vanko, Mrázko a Veľký – tí si tiež žiadne osoby (okrem Mlynarčíkovej, Kováčovej a údajnej Cervanovej) nevšimli a ani žiadne nastupovanie do auta. Pritom oni boli pred internátom a na osvetlenú časť museli mať aj oni dobrý výhľad. V zhode s Mlynarčíkovou a Kováčovou vypovedali, že k únosu došlo až v najtmavšej časti pred zastávkou autobusu. Treba znova uviesť, že svedkovia únosu (Mlynarčíková, Kováčová, Vanko, Mrázko, Veľký) vypovedali krátko po zmiznutí Cervanovej v roku 1976, teda mali pamäťové stopy ešte čerstvé a zároveň nespomínajú, narozdiel od Okenku, žiadnu manipuláciu a nátlak. Výpovede spomínaných svedkov únosu sa nachádzajú v mojom blogu o Urbánkovi, ktorého usvedčujúca výpoveď je tiež v ostrom rozpore s výpoveďami x  svedkov z roku 1976.

Dokument z Kaníc

Uprataný dokument zo dňa 15. 10. 1980, ktorý sa našiel v Kaniciach, svedčí o tom, že údajný svedok Peter Okenka bol v inkriminovanej dobe vo vlaku Praha – Děčín. Pálkovci o tom vedeli, a zrejme preto tento dôkaz utajili. Tento dokument má názov: Zoznam osôb podozrivých z únosu a vraždy Ľudmily Cervanovej dňa 9. 7. 1976 a dôležitých svedkov, podozrivých z neoznámenia trestného činu, alebo nadržovania. Pri OKENKOVI sa tam jasne píše, že: „V dobe vraždy študentky medicíny vo vlaku Praha – Dečín, dochádzal vlakom z Nitry do Dečína. V lodeniciach pracuje v mesiaci 14 dní a potom brigáduje v závode MIER v Nitre.“.

Čiže okrem jeho výpovede a výpovede iných svedkov, ktoré su nepriamymi dôkazmi páchania manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľov, existuje aj dôkaz v podobe dokumentu, ktorý to potvrdzuje. Ak v skutočnosti Okenka nemohol byť v inkriminovanom čase 9. 7. 1977 na diskotéke, lebo bol vo vlaku Praha – Děčín, nemohol byť ani svedkom, ktorý má podľa súdov vierohodne dokazovať prítomnosť Čermana, Andrášika a Francúzok na diskotéke večer 9. 7. 1976. Jeho usvedčujúca výpoveď (spolu s plánikom) teda nebola spontánna, ale musela byť zmanipulovaná. V rámci svojej usvedčujúcej výpovede z roku 1981 pritom povedal (s. 48, rozsudok KS): „sa mu zdá, že v kritický deň prišiel po neho autom Brázda, že idú do Bratislavy… Na diskotéku do Mlynskej doliny išiel spolu s Lachmannom a Kocúrom autobusom. Partia okolo Andrášika, Dubravického a Brázdu odišla z diskotéky skôr… Vo vestibule si všimol hádku medzi Kocúrom a jedným chalanom kvôli nejakému dievčaťu. Kocúr dal chalanovi facku… Do Brázdovho auta nastupoval Andrášik a jeden muž a dievča. Niekde na ceste nastúpil aj Kocúr.“. Tu pripomínam, že podľa súdov mala Ľudmila Cervanová odchádzať z diskotéky okolo 22:30 hod., pričom vražda sa mala podľa oficiálnej verzie udiať okolo 1. hod. v noci (podľa už spomínaného dokumentu z Kaníc, mal Okenka byť v inkriminovanej dobe na celkom inom mieste). Je tiež dôležité si všimnúť, že Okenkov popis osádky auta je v rozpore s oficiálnou verziou, podľa ktorej mali byť v aute okrem Brázdu aj Andrášik, Čerman, Kocúr, Zimáková a Cervanová.

Je možné, že Okenka skutočne niekedy na diskotéke v UNIC klube s Brázdom bol, ale bolo to v iný večer ako 9. 7. 1977 a tento dátum, priebeh a osadenstvo diskotéky mu boli Pálkovcami podsunuté. Ako sme videli, sám vo svojej výpovedi uviedol, že nevie kedy presne bol s Brázdom na diskotéke. Dôvod, prečo potrebovali vtedajší vyšetrovatelia na čele s Pálkom manipulovať svedkov a nátlakom ich nútiť vypovedať niečo, čo nemalo oporu v realite, je zrejmý – v prvotnom vyšetrovaní (krátko po zmiznutí Cervanovej) nikto z cca 300 účastníkov brigády a diskotéky z 9. 7. 1977 nespomenul nikoho z neskôr odsúdených Nitranov, ani Zimákovú, ani Francúzky, ani svedkov obžaloby (okrem Škrobánka), ani žiadne incidenty bezprostredne spojené s Cervanovou (viď Správu o priebehu vyšetrovania z roku 1976, upratanú do levočského archívu). Tu je dôležité si uvedomiť, že práve tieto incidenty majú podľa oficiálnej verzie dokazovať prítomnosť obžalovaných a svedkov na inkriminovanej diskotékeOkenkove výpovede, ktoré v časti o manipulácii a nátlaku korelujú s dôkazom nájdeným v Kaniciach, podávajú spolu s výpoveďami iných svedkov a odsúdených, plastický obraz o tom, ako vtedy výsluchy prebiehali, a teda akú majú nepriame dôkazy v tejto kauze váhu. Nitrania pritom boli odsúdení len na základe nepriamych dôkazov (doznaní a svedectiev).

Pozri aj moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

všetky moje blogy