Svedkyňa Beňová a príjemný letný deň

Kauza Cervanová – svedkyňa Beňová a príjemný letný deň (rozuzlenie prípadu)

Nadežda Beňová
Nadežda Beňová

Tento blog naväzuje na blog Kauza Cervanová – svedkovia Lenárt, Hlavanda, Antošovský, Gallo a Tokár. Svedkyňa Nadežda Beňová bola svedkyňou obžaloby a jej svedectvo malo dokazovať prítomnosť Andrášika, Čermana, sestier Cohenových a ďalších Nitranov na inkriminovanej diskotéke v UNIC klube v piatok 9. 7. 1976. V tomto blogu budem zisťovať, či ich skutočne mohla vidieť práve na tejto diskotéke – detailnejšie sa pozriem na jej výpovede a zasadím ich do kontextu iných dôkazov. Ako v každom mojom blogu, tak aj v tomto budem vychádzať len z relevantných dôkazov, ktoré aj zverejňujem a tak si to každý môže ľahko overiť.

Koho na diskotéke Beňová videla

Najskôr sa pozrime na to, s kým mala ísť na diskotéku a koho mala na nej vidieť.

Záznam z jej výpovede zo dňa 17. 2. 1978:

Dokument z akcie „Uzel“, v ktorom je zhrnutá Beňovej výpoveď:

 • podľa jej výpovede mala isť teda na diskotéku s TOKÁROM, a na nej mala vidieť ANDRÁŠIKA, ČERMANA s FRANCÚZKAMI
 • Tokára mala poprosiť, aby vybavil vstup pre Nitrančanov
 • keď šla z diskotéky na izbu, tak mala na internáte vo výťahu stretnúť veľmi opitého BRÁZDU, ktorý mal byť arogantný i voči iným dievčatám vo výťahu  (mimochodom, podľa oficiálnej verzie mal tento na mol opitý Brázda potom všetkom odviezť Zimákovú späť na 170 km vzdialený splav a vrátiť sa späť do Nitry, navyše, pri vtedajšom stave ciest!).

To, že mal mať Brázda nejakú nepríjemnosť vo výťahu spomína vo svojej výpovedi z 15. 6. 1981 aj Andrášik:

 • Andrášik v nej opisuje náhodné stretnutie s Beňovoureštaurácii ZOBOR v Nitre, ktoré sa malo udiať o mesiac až dva po diskotéke
 • Andrášik si prisadol k Beňovej a po chvíli si k nim prisadol aj Brázda
 • medzi rečou im mala Beňová spomenúť, že bola vyšetrovaná príslušníkmi VB  v súvislosti s vraždou (Cervanovej), pričom im nič bližšie nehovorila, čo sa jej príslušníci pýtali a čo im povedala
 • Andrášik na to skoro vôbec nereagoval, zaujímal sa o to len okrajovo
 • Brázda na to reagoval tak, aby pri budúcich vyšetrovaniach nespomínala jeho meno
 • Andrášik mal na to Beňovej povedať, že Brázda mal na diskotéke nejaké nepríjemnosti, tým mal mať Andrášik na mysli nejakú nepríjemnosť vo výťahu internátu v Mlynskej Doline, čo mu mal vraj Brázda spomínať 
 • Brázda mu mal spomínať, že sa to malo stať ešte pred tou vraždou, alebo v deň vraždy – je tam ale poznámka, že toto druhé tvrdenie svedok uvádza až potom, keď bol podrobne k tomuto detailu vypočutý a chcel k tomu aj ten druhý dodatok.
 • o ničom inom už na tom stretnutí vraj nehovorili

Toto náhodné stretnutie v reštaurácii spomínajú vo svojich výpovediach aj Beňová, Brázda a Čerman a teda dá sa predpokladať, že sa to skutočne stalo. Je celkom pochopiteľné, že Brázda mal obavy z toho, že Beňová pri budúcich výsluchoch spomenie jeho meno, kedže si bol vedomý toho, že vo výťahu sa správal k dievčatám arogantne a teda, že by mohol mať potom nepríjemnosti s vyšetrovaním a stať sa podozrivým, hoci sa to nemuselo stať v inkriminovaný piatok a s Cervanovou to teda nemuselo nijako súvisieť. Treba si ale všimnúť, že Andrášik vypovedá, že Brázda mu mal spomínať, že sa sa to malo stať (tá nepríjemnosť vo výťahu) ešte pred tou vraždou – potom nasleduje druhé tvrdenie: alebo v deň vraždy, pričom toto druhé tvrdenie mal Andrášik uviesť až potom, keď bol podrobne k tomuto detailu vypočutý, je otázne čo sa tam vtedy udialo a prečo tam potom pribudol tento dodatok. Kedy teda videla Beňová opitého Brázdu vo výťahu, v ktorom sa mal nevhodne správať k dievčatám? Bolo to v inkriminovaný piatok, alebo niekedy predtým? Vyriešenie tejto otázky je hlavným cieľom tohto blogu.

Výpovede Andrášika a Čermana

O tom, že na diskotéke bola Beňová s Tokárom a skutočne tam videli Andrášika s Čermanom a Francúzkami svedčia aj výpovede Andrášika a Čermana, keďže oni tiež spomínajú BeňovúTokára:

Výpoveď Andrášika z 22. 6. 1978 (ide o výpoveď, v ktorej sa ešte „nedoznal“ a teda v nej zrejme ešte vypovedal tak, ako si to pamätal):

 • Andrášik spomína Hlavandu, ktorého mal požiadať, aby mu umožnil vstup na diskotéku spolu s Čermanom a Francúzkami. Z kontextu dôkazov ale vyplýva, že Hlavanda na piatkovej diskotéke 9. 7. 1976 nebol (on bol vtedy u rodičov v Nitre), teda vstup im vybavoval na diskotéke, ktorá musela byť v iný deň (čiže vo štvrtok 8. 7. 1976, alebo v stredu 14. 7. 1976 tak, ako to vyplýva z denníka sestier Cohenových). Hlavandu podrobne rozoberám v tomto blogu: svedkovia Lenárt, Hlavanda, Antošovský, Gallo a Tokár
 • spomína aj Beňovú a Tokára
 • Beňovú mal požiadať, aby u svojho priateľa Tokára vybavila vybratie svojho a Čermanovho občianskeho preukazu, ktoré mali mať v zástave u služby pri vchode
 • Beňová mala spočiatku sedieť s nimi v boxe

Vybavovanie vstupu opisuje aj denník sestier Cohenových – ohľadne štvrtkovej diskotéky sa tam píše, že nemohli ísť dnu, pretože bolo treba mať lístky. Milan (Andrášik) mal ísť dnu a vybaviť Francúzkam vstup. Preklad časti denníka (príchod sestier z Prahy do Bratislavy a odchod na diskotéku) do Českého jazyka, urobený v jazykovej škole FMV v Prahe:

Výpoveď Čermana zo 16. 6. 1981 (on sa vo svojich výpovediach nedoznal nikdy):

 • podobne ako Andrášik, tak aj Čerman spomína, že na diskotéke videl Beňovú a pripúšťa aj Tokára
 • Domnieva sa, že ak bol na diskotéke Hlavanda, tak im vybavoval vstup on. Ako som už vyššie spomínal, ak tam bol Hlavanda, tak to nemohlo byť v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976.
 • Čerman spomína aj diskotéku v UNIC-u, ktorú absolvovali aj v stredu 14. 7. 1976 (potvrdzuje to aj denník Cohenových), túto diskotéku spomína v súvislosti s možnosťou, že si tieto diskotéky poplietol (čo by po toľkých rokoch bolo úplne prirodzené)

Kedy bola Beňová na diskotéke?

Kedy bola Beňová na diskotéke a kedy teda na nej videla Čermana a Andrášika s Francúzkami a opitého Brázdu vo výťahu internátu? Začnime opačnou otázkou – kedy Beňová nemohla byť na diskotéke, ktorú vo svojich výpovediach opisuje? Ako budeme neskôr vidieť, táto otázka je kľúčová a oveľa dôležitejšia, ako otázka, kedy presne na opisovanej diskotéke bola. Ako sme videli, Beňová spomína, že na diskotéku išla spolu s Tokárom. Tokára podrobne rozoberám v blogu svedkovia Lenárt, Hlavanda, Antošovský, Gallo a Tokár a z kontextu dôkazov v ňom uverejnených vyplýva, že Tokár, podobne ako už spomenutý Hlavanda (a ostatní z blogu), na inkriminovanej piatkovej diskotéke 9. 7. 1976 nebol. Ak teda bola Beňová na diskotéke s Tokárom, nemohlo to byť v inkriminovaný piatok. 

Treba dodať, že ani Beňovú nikto zo svedkov diskotéky z prvotného šetrenia, ktorí boli preukázateľne na inkriminovanej diskotéke 9. 7. 1976 a ktorí boli vypočutí krátko po nej, nespomenul ako účastníčku tejto diskotéky, čo je ďalší silný dôkaz toho, že v piatok na diskotéke nebola.

Beňovej výpovede z roku 1976

O tom, že diskotéka, na ktorej bola Beňová s Tokárom nebola tá istá, ako inkriminovaná diskotéka 9. 7. 1976, svedčia aj jej opisy jej výpovedí z roku 1976. Jej výpovede z roku 1976 sa v archíve nenašli, ale Beňová ich vo svojich neskorších výpovediach opisuje. Prečo by bola vypočúvaná už v roku 1976, ak by na inkriminovanej diskotéke nebola? Dôvod sa dá odvodiť z jej výpovede z 15. 6. 1981, v ktorej opisuje aj jej výpoveď v kancelárii Tokára z r. 1976:

 • príslušníci VB sa jej mali pýtať, či v uvedenú noc 9. 7. 1976 bola na internáte v Mlynskej doline a či v noci nepočula nejaký krik a podobne, nič iné sa jej nepýtali
 • nepýtali sa jej, či bola na diskotéke a teda ani to, koho na diskotéke videla a či si niečo zvláštne nevšimla, tak ako sa to pýtali všetkých účastníkov diskotéky
 • ona odpovedala, že spala na opačnej strane a tak nepočula žiadny krik
 • z toho všetkého vyplýva, že ona v tú inkriminovanú noc na diskotéke nebola, ale spala na internáte a teda že na diskotéke s Tokárom musela byť v iný deň

Dôvod jej prvého vypočutia v roku 1976 bol teda ten, že v tom čase bola zrejme na internáte.  To, že Beňová s Tokárom neboli na inkriminovanej diskotéke sa uvádza aj v upratanom dokumente Pálkovcov – podľa prvotných zistení na diskotéke neboli ani Beňová, Tokár, Čerman, Andrášik, ani Francúzky:

Na záver tejto časti je potrebné uviesť, že súdy mali k dispozícii výpovede svedkov obžaloby, vrátane Beňovej a Tokára a výpovede obžalovaných, až od roku 1981. Obžalovaní aj obhajcovia žiadali súdy, aby zabezpečili aj výpovede spred roku 1981. V tejto súvislosti je preto dôležité zacitovať zo zverejneného prepisu záverečnej reči prednesenej pred NS SR v roku 2006, kde JUDr. Böhm na s. 3 uvádza: Napriek skutočnosti, že ako obžalovaní, tak aj ich obhajcovia žiadali senát KS o založenie a zadováženie týchto dôkazných prostriedkov, KS túto žiadosť neakceptoval, dokonca o nej ani nerozhodol. Ja si dovolím len citovať, aby bolo jasné, že hovorím o faktoch a nie o nejakých predstavách, citujem zo zápisnice KS na str. 41 z roku 2003, kde je zaprotokolované: Obhajca žiada, aby zástupca krajskej prokuratúry zadovážil výpovede svedkov, ktoré boli zadovážené po roku 1976 až do roku 1981, o ktorých svedkovia vypovedali a ktoré nie sú súčasťou spisového materiálu. Jedná sa o svedkov Vozárová, Urbánek, Škrobánek, Beňová, Tokár, Bónová, Komora, Klička, Babulic, Turčan, Bublincová, ide o výpovede, ktoré boli uskutočnené po začatí trestného stíhania, t. j. po 14.7.1976 a majú byť teda súčasťou trestného spisu. Mám za to, že pokiaľ tieto výpovede v spise nebudú, ide o zamlčovanie dôkazov. Takýchto žiadostí sa pred senát KS, ktorý v roku 2004 rozhodol, dostalo viacero, ako v písomnej podobe, tak boli prezentované priamo do zápisnice na hlavnom pojednávaní. Ani jednu z týchto žiadostí senát KS neakceptoval.“. Tieto požadované výpovede svedkov nezabezpečil ani NS SR, ktorý odsúdil Nitranov v roku 2006.

Počasie

Ďalším silným dôkazom toho, že diskotéku, ktorú Beňová s Tokárom absolvovala a na ktorej mala vidieť Čermana, Andrášika, Francúzky sa neudiala v inkriminovaný piatok, sú vtedajšie meteorologické dáta z Bratislavy. Ide teda o exaktný, ťažko spochybniteľný dôkaz. Človek, ktorý sa zaujíma o túto kauzu už vie, že počasie je pre Nitranov doslova darom z neba, keďže zohráva dôležitú úlohu v tomto prípade – slúži totiž ako záchytný bod pre určovanie dní a mnohé veci sa aj vďaka tomu mohli vysvetliť a dať na pravú mieru. V tom období totiž pršalo po x dňoch sucha až v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976. Počasie v Bratislave v júli 1976 (zdroj: https://en.tutiempo.net):

– treba si tu všimnúť stĺpec PP (celkové zrážky v mm), čiže až v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976 boli silné zrážky, pred ním x dní bolo sucho – 0 zrážok

A ako súvisí počasie s výpoveďou svedkyne Beňovej? Veľmi tesne – vo svojich výpovediach totiž opisuje aj to, aké bolo počasie práve v ten deň, keď bola s Tokárom na diskotéke. Beňovej výpoveď z 15. 6. 1981:

 • ako jasne uvádza, v ten deň, keď išli s Tokárom na diskotéku do UNIC – klubu v IĽŠ v Mlynskej Doline, bolo príjemné počasie a večer bolo celkom teplo
 • v tejto výpovedi uvádza aj to, že keď vystúpila z Tokárovho vozidla, tak si všimla Romanove auto a popisuje kde presne pred internátom IĽŠ parkoval
 • spomína že ten Roman sa volal Brázda, alebo Brindza, že nejak tak sa volal

Tu sa treba ešte na chvíľu pristaviť. Je otázne, či by si po toľkých rokoch pamätala, kde presne Brázda parkoval a či nešlo skôr o Pálkov výmysel (viď jej výpoveď na hlavnom pojednávaní z roku 1992 na konci tohto blogu). Už či to bola pravda, alebo nie, podstatné je, či išla na tú diskotéku v inkriminovaný piatok, alebo v nejaký iný deň. Ak to bolo v iný deň, tak je úplne irelevantné, kde vtedy Brázda parkoval. V súvislosti s Brázdom treba ale ešte pripomenúť, že podľa oficiálnej verzie mala byť Cervanová unesená do preplneného Brázdovho auta (už pred únosom v ňom malo byť natlačených 5 ľudí!), hoci jeho auto (presnejšie auto požičané od otca) Fiat 125 P sa v kľúčových znakoch absolútne nezhoduje s autom, ktoré opisujú svedkovia únosu (viac v tomto blogu: Brázdovo auto vs. svedkovia únosu). Dosť bolo odbočky, poďme späť k počasiu.

Počasie opisuje aj vo svojej výpovedi zo 17. 6. 1981:

 • v ten deň prišla do Bratislavy už okolo poludnia (z Nitry ju mal do BA odviezť Brázda) a potom sa po Bratislave pohybovala až do večera, kedy išla s Tokárom na spomínanú diskotéku do IĽŠ
 • aj tu uvádza, že bolo príjemné teplé počasie a bol príjemný letný večer a nepršalo

Už vieme, že v Bratislave vtedy pršalo po dlhom období sucha až v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976. Teraz sa pozrime na to, čo hovoria o počasí v Bratislave v tento piatok meteorologické dáta. Správa z meteorologického ústavu SAV Bratislava:

 • Podľa meteorologických dát bolo v piatok 9. 7. 1976 na území Bratislavy daždivé počasie s búrkami. Silný dážď a búrka bola aj večer. 
 • Od času, keď mala byť Beňová v Bratislave (od poludnia) do neskorej noci bolo v Bratislave niekoľko búrok a dažďových prehánok, pričom niektoré boli intenzívne
 • táto správa je teda v ostrom kontraste s jej výpoveďou, keďže podľa nej malo byť v Bratislave v ten deň a večer príjemné počasie a vyslovene hovorí, že nepršalo. 

Ak teda bola na diskotéke s Tokárom a bol podľa nej vtedy pekný teplý deň (aj večer) a nepršalo, tak to nemohlo byť v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976. Toto koreluje aj s denníkom sestier Cohenových – v ňom sa totiž píše, že deň, ktorý nasledoval po diskotéke bol daždivý a v ten večer boli sestry len doma s Čermanom, Andrášikom a Marcelou Bónovou a robili si palacinky. Na diskotéke boli teda podľa denníka vo štvrtok 8. 7. 1976 a potom ešte v stredu 14. 7. 1976. A v niektorý tento deň (prípadne v obidva dni) tam boli aj Tokár s Beňovou.

Zo všetkých týchto dôkazov a logických súvislostí vyplýva, že Beňová nemohla byť na diskotéke, ktorú opisuje v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976. Mohla byť na nej buď vo štvrtok 8. 7. 1976, alebo tú ďalšiu stredu 14. 7. 1976 (prípadne v obidva tieto dni) a teda mohla na nej skutočne vidieť Čermana a Andrášika s Francúzky a opitého Brázdu vo výťahu internátu. Je teda evidentné, že vyšetrovatelia Beňovej podsunuli nesprávny dátum diskotéky, na ktorej mala byť s Tokárom. Neskôr sa v tomto blogu budem venovať aj nátlaku na Beňovú zo strany vyšetrovateľov. Vsugerovať jej chybný dátum preto nemuselo byť vôbec náročné, najmä keď si po toľkých rokoch nemusela pamätať kedy presne bola na tejto diskotéke a navyše, ako sa sama vyjadrila, chodila pomerne často na internát na diskotéku. Ľahko sa jej teda mohli po x rokoch dni popliesť, čo aj sama vo svojej výpovedi uvádza (výpoveď z 15. 6 1981):

 • v tejto výpovedi uvádza nasledovné: Ja som si v skutočnosti pomýlila dni, nakoľko som pomerne často chodila na internát na diskotéku a mne sa to poplietlo nakoľko som si musela po takom čase spomenúť na niektoré detaily a tým sa stalo, že som sa pomýlila.“

To, že Beňovej bol vsugerovaný/vnútený nesprávny dátum diskotéky malo fatálne následky – viedlo to k ďalšiemu reťazeniu omylov a tak sa na inkriminovanej piatkovej diskotéke zjavil Tokár, Brázda (opitý vo výťahu na internáte), Čerman, Andrášik – cez neho Hlavanda a ďalší ľudia, hoci v tento deň na diskotéke v skutočnosti neboli. Celé to vyústilo k podozreniam, obvineniam a napokon až k odsúdeniam (podľa môjho názoru) nevinných ľudí. Že išlo o manipuláciu zo strany vyšetrovateľov a nie o spontánne rozpomenutie sa, dokazuje táto poznámka českých vyšetrovateľov:

Bola jej priateľka svedkyňou únosu?

Beňová sa vraj mala zveriť Kánikovi s tým, že jej spolužiačka, alebo priateľka bola svedkyňou únosu Ľudmily Cervanovej. Beňová na toto reaguje vo svojej výpovedi z 15. 6. 1981:

 • vypovedala, že vôbec nie je pravda, že by mala hovoriť Kánikovi nejaké skutočnosti k prípadu vraždy ani to, že o tomto prípade mala vedieť nejaké podrobnosti jej priateľka

Pri výsluchu zo dňa 21. 5. 1979 (vyťažovaná kpt. Mesárošom) vypovedala Beňová v súvislosti s Kánikom toto:

 • aj tu vypovedá, že nič také Kánikovi nehovorila, ale pripúšťa, že ak mu aj niečo spomínala, tak len to, čo už bolo vtedy známe – že sú známe svedkyne, ktoré nazvala „kočkami z internátu“ a Kánik si to zrejme zle vysvetlil, že sú to jej priateľky, ona ich ale nepoznala (ona ich ani nemala dôvod poznať, keďže tie dve svedkyne Mlynarčíková a Kováčová boli v tom čase stredoškoláčky a Beňová bola vysokoškoláčka)
 • spomína tu aj to, že bola vypočúvaná tri dni po vražde (o tom som písal už vyššie) a znova aj tu uvádza, že sa jej pýtali len to, či nepočula niečo z parkoviska a na ktorej strane bývala na internáte a rovnako uvádza, že nemala ani príčinu spomenúť Andrášika a iných (je to logické, keďže na inkriminovanej piatkovej diskotéke 9. 7. 1976 nebola, ale bola na diskotéke buď deň predtým – vo štvrtok 8. 7. 1976, alebo potom v stredu 14. 7. 1976 a teda nemala dôvod spomínať osadenstvo diskotéky, ktorá s únosom Cervanovej nijako nesúvisela)

Z tohto nedorozumenia na strane Kánika bola neskôr vyčarovaná Zimáková, hoci Beňová myslela Mlynarčíkovú a Kováčovú a Zimáková nebola Beňovej spolužiačka, ani kamarátka. Beňová ju dokonca podľa jej vlastných slov vôbec osobne nepoznala (výpoveď z 15. 6. 1981):

 • vypovedala, že Vieru Vozárovú rod. Zimákovú osobne nepozná, že nevie skutočne kto to je, len je jej povedomé jej meno a priezvisko
 • spomína tu aj dievčinu vo výťahu – vo svojich neskorších výpovediach už Beňová začala vypovedať, že pri opitom Brázdovi bola vo výťahu aj nejaká blondína (z nej sa neskôr vyčarovala Zimáková)

Jej kamaráti mali vraj vykonať niečo hrozné

Tokár sa mal údajne vyjadriť, že mu Beňová pri rozhovore povedala, že sa jej známi mali dopustiť niečoho hrozného. Jej reakcia na toto je vo výpovedi z  15. 6. 1981:

 • Beňová rázne odmieta, že by také niečo Tokárovi povedala a nevie si vysvetliť prečo si to na ňu vymýšľa
 • odvtedy, ako to o nej povedal sa už k nemu správa odmerane
 • hovorí, že ak bude mať kvôli tomu nepríjemnosti za to, že to na ňu uviedol, tak podá na Tokára na súde žalobu, lebo ju ohovoril
 • tvrdí, že toto nie je pravda a že to prehlási aj pred súdom a ako Ing. Kánik, tak aj Tokár strašne klamú a chcú ju do toho namočiť
 • hovorí, že je to nelogické, vraj keby o niečom takom vedela, tak by to povedala na Bezpečnosti a nie im

Pri výsluchu zo dňa 21. 5. 1979 (vyťažovaná kpt. Mesárošom) reagovala na Tokárov údajný výrok nasledovne:

 • ani tu si nespomína, že by niečo také Tokárovi povedala
 • spomína, že Tokár robil z komára somára vždy, hlavne čo sa týkalo jeho osoby (že tým bol známy na internáte)
 • aj Mesároš hovorí, že niekedy sa povie niečo hrozné a myslí sa tým maličkosť
 • Beňová hovorí, že by musela vedieť o čom sa vtedy s Tokárom bavili a v akej súvislosti to povedala, ak to teda vôbec povedala

Tokár na hlavnom pojednávaní v roku 1995 v reakcii na toto uviedol:

 • vypovedá, že: „Pokiaľ ide o rozhovor so svedkyňou Beňovou o tom, že niekto spravil niečo hrozné, keby niečo hrozné spravil, tak toto boli skôr v teoretickej rovine a nemalo to žiadny súvis s touto udalosťou“

Či to už bola len nejaká ŠTB-ácka legenda, Tokárov výmysel, alebo mu to Beňová skutočne povedala, je nepodstatné, keďže z tej informačne chudobnej vety nijako nevyplýva, že tými kamarátmi myslela niekoho z odsúdených Nitranov a už vôbec nie, že by to malo nejaký súvis s Cervanovou.

Nátlak na Beňovú zo strany vyšetrovateľov

O tom, že svedkyňa obžaloby Beňová bola pod tlakom vyšetrovateľov svedčí niekoľko jej výpovedí. Výsluch z 21. 5. 1979 (kanický archív):

 • v tejto výpovedi spomína, že sa jej vyšetrovatelia stále snažili nahovárať, že ju Roman Brázda zastrašuje
 • spomína veľký tlak zo strany vyšetrovateľov: „… ale to bol taký nejaký nátlak, že tam to bolo hrozné, že ja som ani nevedela s kým sa poznám a s kým sa nepoznám. Či mi niekto volal, keď do mňa dva dni niekto hučí, že mi niekto volal, tak už som si myslela, že mi volal, ale nepamätám si na to.

Výpoveď na hlavnom pojednávaní 23. 11. 1992 (Rozsudok KS, strana 47):

 • uviedla, že výpovede boli vymyslené Pálkom
 • že pokiaľ usvedčovala z prítomnosti na diskotéke Brázdu, mala to tak v hlave
 • v podstate iba pripustila, že tieto osoby sa tam mohli nachádzať
 • uviedla aj, že nie je už schopná rozlíšiť, čo videla a čo má od Pálku
 • ale stále sa držala toho, že bola na diskotéke, kde stretla Andrášika, Čermana a Francúzky

Výpoveď na hlavnom pojednávaní 15. 1. 2003 (rozsudok KS, strana 48):

 • aj pri tejto výpovedi sa držala toho, že na diskotéku išla s Tokárom a videla tam Čermana, Andrášika a sestry Cohenové, táto časť jej výpovede sa dá teda považovať za spontánnu a opisovala v nej udalosti tak, ako si ich pamätala
 • uviedla, že sa vydala za obžalovaného Ing. Františka Čermana – je ťažko predstaviteľné, že by sa vydala za niekoho, o kom by mala pochybnosti, či nie je náhodou znásilňovač a vrah
 • hovorili jej mená asi 20 osôb, dlho to bol Čerman a Andrášik
 • spomína, že nie vždy sa robila z výsluchov zápisnica a že výsluchy smerovali k tomu, či tam bol aj Kocúr, výsluch bol úspešný, keď to pripustila
 • že ju vyšetrovatelia vozili okolo domu na Varínskej, žiadali od nej popis zariadenia, podrobne jej opisovali ako mŕtvolu Cervanovej mala baliť do deky s Lachmanom (zrejme z nej chceli vyrobiť kľúčovú svedkyňu, predtým to vyšetrovatelia skúšali aj na Danielu Miezgovú, hoci tá bola kritického dňa v Čechách, nakoniec sa im to podarilo až s tehotnou Zimákovou)
 • nevie, či Brázdu videla na diskotéke (ak by to nebol len Pálkov výmysel a ak by teda Brázdu na tej diskotéke skutočne videla, tak by ho videla na diskotéke, ktorá evidentne nebola v inkriminovaný piatok, takže by tam nebola žiadna spojitosť s únosom Cervanovej)
 • dvakrát bola zadržaná a nevie prečo
 • každá veta pri výsluchu bola dlho koncipovaná
 • navonok tak nereagovala, ale bola zlomený človek
 • desaťstranová výpoveď bola výsledkom polročného vypočúvania
 • po výsluchoch potratila (to len svedčí o enormnom strese, aký musela na výsluchoch zažívať)

Treba si všimnúť, že ani ona (podobne ako Čerman a Andrášik) na hlavnom pojednávaní v roku 2003 nepoukázala na vsugerovanie nesprávneho dátumu diskotéky, keďže ani ona na to vtedy ešte neprišla. Vyplýva to až z výsluchu sestier Cohenových, ktoré vypovedali až po nich a vychádzali zo svojho denníka (viac to riešim v blogoch o denníku) a tvrdili, že na diskotéke boli s Andrášikom a Čermanom vo štvrtok 8. 7. 1976 (a ešte potom v stredu 14. 7. 1976).

Záver

Beňovej výpoveď rozobratá v kontexte relevantných dôkazov a súvislostí je ďalším kamienkom (alebo skôr balvanom) do mozaiky (spolu s rozobratými výpoveďami Lenárta, Hlavandu, Antošovského, Gallu a Tokára), ktorá hovorí o tom, že títo svedkovia obžaloby, ktorí mali dokazovať to, že Andrášik, Čerman a Francúzky (prípadne ešte ďalší Nitrania) boli na diskotéke práve v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976, v skutočnosti dokazujú to, že došlo k zámene diskotéky, na ktorej Nitrania s Francúzkami skutočne boli, s inkriminovanou diskotékou, na ktorej evidentne neboli. Dôkazov zhrnutých (nielen) v mojich blogoch, ktoré svedčia o tejto fatálnej zámene je už príliš veľa a zároveň príliš do seba zapadajú na to, aby to bolo považované len za nejakú vymyslenú obhajobnú stratégiu Nitranov a nie za reálny fakt. Veľkú zásluhu na vysvetlení (nielen) tejto nezrovnalosti malo objavenie kanického archívu s množstvom utajených dôkazov, bez ktorých by táto mozaika nebola úplná.

Ak teda došlo k zámene diskoték a následnému vmiešaniu ľudí do jednej inkriminovanej diskotéky, ktorí však na nej v skutočnosti neboli, tak tým pádom padá celá oficiálna verzia a aj vina Nitranov, keďže je postavená na tom, že Andrášik, Čerman, Francúzky a ostatní Nitrania boli na diskotéke práve v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976, následne mali Cervanovú uniesť z parkoviska, neskôr na bývalom Čermanovom priváte znásilniť a v Kráľovej pri Senci zavraždiť.

Pozri aj moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

všetky moje blogy