Prvé indície

V archíve MV SR sa nachádza správa o priebehu vyšetrovania a objasňovania zo dňa 28.9.1976. Táto správa, podobne ako mnoho ďalších dokumentov, má byť súčasťou trestného spisu. V správe sa hovorí, že z MS-VB Bratislava a západoslovenského kraja boli vybraní pracovníci v počte 47, kriminálnej služby a vyšetrovania, určení pre vyšetrovanie a objasňovanie uvedeného prípadu. Bolo potrebné ustanoviť a vypočuť všetkých študentov brigádnikov, ktorí v dňoch 5. až 10.7.1976 boli na internáte, alebo na diskotéke.

Všimnite si, že správa hovorí o diskotéke a nie o reprodukovanej živej hudbe. Skutočnosť, že dňa 9.7.1976 bola v Unic Clube diskotéka a nie živá hudba potvrdzuje ďalší zatajený dokument z archívu MV SR a to výpoveď Vladimíra Krajčoviča , ktorý diskotéku uvádzal.

Celkove bolo vypočutých 315 svedkov. Z niektorých výpovedí svedkov, hlavne svedka MUDr. Jozefa Škrobánka výpovede začali tak, že svedkov umiestnili do Unic Clubu, dostali čisté hárky papiera a mali napísať koho na diskotéke videli a poznali.

Je zaujímavé, že ani jeden z 315 – tich svedkov nevidel na diskotéke skupinu Nitranov a dve Francúzsky, ktorí sa mali správať extravagantne, Francúzsky mali tancovať bosé, mali Cervanovú násilne ťahať do tanca, dokonca sa o ňu pobiť. Ak by to bola pravda, Nitranov by zaistili ako páchateľov hneď v lete 1976.

Namiesto toho boli dňa 21.9.1976 zadržaní Ján Hrmo, Viliam Cintula a Peter Kovačič, bola to prvá skupina obvinených v tejto kauze. Po preukázaní alíb Hrmu , boli koncom marca 1997 prepustení.

Je zaujímavé, že Hrmovi bola robená expertíza pachových stôp. Na strane 8 správy o priebehu vyšetrovania sa konštatuje, že …“Počas jeho pobytu v nemocnici boli z prádla zabezpečené pachové stopy, ktoré boli porovnané so stopami zaistenými na nájdených veciach Cervanovej a bola potvrdená ich zhodnosť.“…

O päť rokov neskôr bola expertíza s pachovými stopami robená na Nitranoch a tento krát opäť bola potvrdená ich zhodnosť. U Miloša Kocúra bola zistená totožnosť na veciach č.11 a 12. Na strane 72 Rozsudku KS Bratislava z roku 1982 sa konštatuje že u Kocúra bola zistená totožnosť s drobnými predmetmi patriacimi poškodenej a s riflovými nohavicami poškodenej.

Z pitevného protokolu MUDr. Porubského je jasné, že mŕtvola bola od pol pása dolu nahá. Riflové nohavice sa nenašli.

Svedok npor. Havlík  na č.l. 1810 tr. spisu  ( kópiu výpovede nemáme, ale v tr. spise existuje ) vypovedá, že dňa 15.7.1976 zaistil z osobných vecí Cervanovej z internátu Mlynská dolina k pachovým prácam modrú vyšívanú blúzku, hnedé tričko s krátkymi rukávmi a jedny staršie nohavice Rifle.

Kocúrov pach sa teda našiel na nohaviciach, ktoré v čase únosu ležali v skrini na internáte.

  • Kto mal záujem takýmito pochybnými „dôkazmi usvedčiť najprv Hrmu a o päť rokov neskôr Nitranov?

 V rokoch 1976 – 77 bolo podozrivých viacej takýchto skupín, no vždy sa u niekoho objavili nevyvrátiteľné alibi a podozrenia padali.

Existuje aj jedna horúca arabská stopa, z vyššieho záujmu ŠtB však nebola nikdy objasnená.

V roku 1977 bol prípad založený ad acta ako nevyriešený. Približne v tom období bol gen. Pathym požiadaný zástupca náčelníka Kriminalistického ústavu VB pplk. Pálka, aby prevzal prípad vraždy Cervanovej. Pokyn k vytvoreniu zvláštnej vyšetrovacej skupiny pod vedením Pálku dal vtedajší minister vnútra ČSSR Obzina prostredníctvom námestníka gen. Pješčáka. Pálka veľmi rýchlo Hrmu ako podozrivého vylúčil.

Skutočnosť, že na internáteĽ Štúra bol vo štvrtok 8.7.1976 večierok, kde hrala živá hudba ( na tomto večierku boli Andráčik, Čerman a Francúzsky ) a v piatok 9.7.1976 diskotéka ( na ktorej bola Cervanová ) Pálka nebral v úvahu a zlúčil ich dohromady. Z tejto skutočnosti vyplýva aj jeho tvrdenie, že …“Při ustanovování diskotéky byla situaca složitá, neboť nekteří nemluvili pravdu, vymýšleli si a pod“ …

Pri jednom z výsluchov pracovník ÚV SZM na slovensku svedok Tokár Pálkovi povedal, že jeho priateľka Beňová sa mu zverila, že jej kamaráti spravili niečo hrozného. Beňová toto tvrdenie odmietla a údaj sa ani neskôr bližšie nevysvetlil. Pálkovi to ale stačilo a predpokladal, že to bude mať súvislosť s prípadom. Tým sa prípad nasmeroval na Nitriansku stopu.

Prípad sa tak dostal do úplne inej roviny. Už v roku 1978 nemal Pálka žiadne pochyby o tom, že páchatelia sú práve tí z Nitry. …„ Je pravda, že už vtedy som bol presvedčený, že sú práve obvinení, ale nebolo to možné spoľahlivo dôkazne podložiť“. …( str. 13 zápisnice )

V tejto súvislosti začal vypočúvať skupinu svedkov, z ktorých prevažná väčšina na diskotéke dňa 9.7.1976 nebola. Pálkovi to však nevadilo. Diskotéku úzko spojoval s vraždou Cervanovej a … „okrem toho celkom logicky usudzoval, že nemohol byť iný dôvod popierania účasti na diskotéke, ako účasť na čine samom“ …  ( str. 12 výpovedi ).

Svedkovia sa tak dostali do pozície buď budeš spolupracovať ako svedok, alebo spolupracovať nebudeš a budeš obvinený. Svedkovia, ktorí najprv účasť popierali nakoniec na Pálkov spôsob vyšetrovania pristúpili. Niet sa čomu diviť. Svedkovia boli predvolávání, unášaní z ulice, zadržiavaní v cele predbežného zadržania na 48 hodín. Na str. 13 protokolu Pálka vypovedá … „nebolo jasné kto na diskotéke bol, a že pracovníci vyšetrovacieho odboru v Bratislave vzhľadom k týmto rozporom zadržali na 48 hod. niektoré osoby“ …

Ako prvú začal Pálka vyťažovať Benovú niekedy začiatkom roku 1978. V apríli 1978 začal byť vyťažovaný Andrášik a Čerman. Niekedy v rokoch 1979 – 80 začali byť vyťažovaní Vozárová, Urbánek a Škrobánek. Hlavne z výpovedí svedkov Vozárovej, Benovej a Škrobánka je potvrdené, akým nátlakom pri týchto výsluchoch boli vystavení. Nespočetne mnoho krát ich predviedli, niekedy ich zadržali do cely predbežného zadržania a opakovane ich vypočúvali pokiaľ nedostali od nich takú výpoveď, akú chceli. Benová potratila. Vozárová viac krát vracala.

Svedectvo o týchto praktikách uvádzame v samostatnej rubrike Ovplyvňovanie svedkov.

Po štyroch rokoch takýchto praktík Pálka konečne dostal prípad tam, kde ho chcel mať, aby sa mohlo pripraviť zatknutie Nitranov.