JUDr. Kliment v Postoji – Beňová usvedčovala Čermana?