npor. Koza – ohľadanie rieky Čierna voda

Čo majú spoločné Kliment a Koza?