JUDr. Valašík klame: Žiadne násilie pri vyšetrovaní páchané nebolo