„Ucelená“ reťaz dôkazov?

Kauza Cervanová – „ucelená“ reťaz dôkazov?

Nitrania boli odsúdení len na základe nepriamych dôkazov – doznávajúcich a usvedčujúcich výpovedí x rokov po čine, iné dôkazy ich vinu buď nepotvrdzovali, alebo priamo vyvracali (denník sestier Cohenových, čerstvé výpovede všetkých účastníkov diskotéky krátko po 9. 7. 1976 v ktorých nikto nespomenul Nitranov, ani Zimákovú, ani Francúzky, či Urbánka). Tieto výpovede vraj mali tvoriť tzv. ucelenú reťaz, no ako tento blog ukáže, tieto výpovede sú v skutočnosti rozporuplné v podstatných okolnostiach, nelogické a absurdné, a teda nemôžu tvoriť ucelenú reťaz. Tak, ako pri všetkých mojich blogoch, tak aj pri tomto vychádzam len z relevantných zdrojov – tu hlavne z rozsudku KS Bratislava z r. 2004 a zo zápisníc a protokolov z výpovedí.

 

AKO A S KÝM SA MALI DOSTAŤ NA DISKOTÉKU

KOCÚR:

S. 13 rozsudku KS, 1. doznanie 16. 6. 1981: „dňa 9. 7. 1976 v dopoludňajších hodinách sa dohodol s R. Brázdom, F. Čermanom, M. Andrášikom a V. Zimákovou/teraz Barcíková/, že pôjdu na diskotéku do Unic klubu do Bratislavy. Išli vozidlom Brázdu. Vo vozidle boli Andrášik, Čerman, Zimáková alebo Beňová.“.

S. 13, 18. 6. 1981, pri výsluchu, ktorý sa začal o 14.OO hod.: „V aute bol Piaček a Beňová.“.

S. 14, 18. 6. 1981: „Po výsluchu o 17.30 hod. bola prokurátorom JUDr. Majerhoferom táto výpoveď nahratá na magnetofónový záznam. Obžalovaný uviedol, že v aute Brázdu bol Čerman, Andrášik, Zimáková.“.

VARGA:

S. 52 rozsudku KS, 25. 6. 1981: „… začiatkom júla 1976 v piatok bol za priateľkou V. Zimákovou… Večer bola na internáte diskotéka. Spolu so Zimákovou išiel do vestibulu.“.

– Varga emigroval v jeseni r. 1981 (práve z dôvodu, že by bol stíhaný za krivú výpoveď), všetko odvolal a priznal manipuláciu a nátlak zo strany vyšetrovateľov (aj na KS v r. 2003, s. 53).

ZIMÁKOVÁ:

S. 35 rozsudku KS, 15. 6. 1981: „na začiatku júla 1976 bola na svadbe priateľky… Hneď v piatok ten istý týždeň išla autobusom do Bratislavy, účel si už nepamätá. Rozhodla sa, že na večer pôjde na internát do Mlynskej doliny…“.

S. 38, 8. 10. 1981: „… bola 9. 7. 1976 účastníčka splavu a robili prvú etapu do Revištského Podzámčia… Nikomu nič nepovedala, od vedúceho sa nepýtala. Medzi 17.00 – 18.00 hod. išla na hlavnú cestu, ktorá bola vzdialená asi 10 minút, chvíľu stopovala a autom sa odviezla do Bratislavy.“.

– Je zaujímave, že nikto z nich (vrátane Zimákovej) nezohľadnil vo svojich prvotných výpovediach preukázateľný fakt, že Zimáková bola v tom čase na splave – ako mohli všetci na takú zásadnú okolnosť zabudnúť? Zimáková sa o dátume, kedy mala byť Cervanová unesená, dozvedela až 28. 8. 1981 (s. 37 rozsudku KS), až na základe toho prišla na to, že vtedy bola na splave.

LACHMANN:

S. 22 rozsudku KS, 8. 7. 1981: pripustil, že sa zúčastnil diskotéky v Mlynskej doline, na ktorú sa dostal pravdepodobne autom spolu s R. Brázdom.“.

S. 23, 10. 8. 1981: „Do Bratislavy išiel autom, ktoré šoféroval R. Brázda. V aute bol Okenka a Kocúr aj niekto ďalší, ale nevie kto.“.

S. 25, hlavné pojednávanie 14. 6. 1982: „spolu s Brázdom, Beňovou, Kocúrom, Okenkom a Dubravickým išli do Bratislavy… Spolu s Kocúrom a Okenkom išli autobusom do Mlynskej doliny, kde im Brázda… vybavil vstup.“.

BEŇOVÁ:

S. 46 rozsudku KS, 15. 6. 1981: „spolu s Tokárom išla o 20.00 na diskotéku do Unic klubu. Keď vystúpila videla Romanovo auto.“.

S. 46, 18. 6. 1981: „Na diskotéke boli bielym vozidlom Brázda, Andrášik, Čerman a Kocúr.“.

S. 47, hlavné pojednávanie 23. 11. 1982: „bola na diskotéke, kde stretla Andrášika, Čermana,…“.

S. 47, hlavné pojednávanie 15. 1. 2003: „Dlho si myslela, že na internát prišla autobusom, potom jej povedali, že to malo byť autom.“.

OKENKA:

S. 48 rozsudku KS, 24. 6. 1981: „Na diskotéku do Mlynskej doliny išiel spolu s Lachmannom a Kocúrom autobusom.“.

 

OHĽADOM FRANCÚZOK

LACHMANN:

S. 22-23 rozsudku KS, 8. 7. 1981: „Brázda mu požičal auto, aby išiel niekoho odviezť. Cestu mu ukazoval Dubravický, uviedol, že má dojem, že to boli Francúzky. Po návrate na diskotéku tam ostal ešte asi hodinu. Je pravdepodobné, že išiel do auta spolu s Beďačom. Išli na privát… Na priváte bol Andrášik, Čerman…“.

S. 23, 10. 8. 1981: „Cez diskotéku raz odišiel na krátku dobu spolu s Dubravickým odviezť dve dievčatá. Uviedol, že počul všeličo, že to mohli byť aj Francúzky. Spolu s Dubravickým sa potom vrátili na diskotéku.“.

S. 24, 13. 8. 1981: „Keď sa pýtal Kocúra, čo za dievča bolo na priváte, Kocúr mu povedal, že ju chytili z ulice.“.

ANDRÁŠIK:

S. 20 rozsudku KS, 1. 9. 1981: „uviedol, že Francúzky neviezol z diskotéky určite Lachmann a Dubravický.“.

ZIMÁKOVÁ:

S. 36 rozsudku KS, 15. 6. 1981: „bol svedkyni predložený fotoalbum… uviedla, že spoznáva Beďača, avšak na diskotéke ho nevidela..

S. 36-37, 16. 6. 1981: Pokiaľ ide o autá uviedla, že jedno auto mal Brázda a druhé riadil kamarát R. Brázdu… V tom aute boli dve Francúzky a majiteľ auta. Uviedla, že sa ešte vtedy čudovala, že oni sú toľkí a v druhom aute sú len traja. V prvom aute teda bol Brázda a osádka, ktorú uviedla (Zimáková a Kocúr, Čerman, Andrášik a vtiahnutá Cervanová) a za nimi išlo auto, ktoré riadil kamarát Brázdu a doplnila, že v druhom aute bol ešte aj P. Beďač. Potom obe autá došli do domu, kde bol žúr. Teda na žúre boli aj tie dve Francúzky, Beďač a kamarát Brázdu.“.

– Mimochodom, Zimáková na hlavnom pojednávaní usvedčujúce výpovede odvolala a to aj napriek tomu, že vedela, že s vysokou pravdepodobnosťou pôjde za krivú výpoveď od malého dieťaťa do väzenia.

R. BRÁZDA (hlavné pojednávanie, r. 1982):

Príloha A, B„Pri prvej ceste do Prievozu som ja šoféroval, vpredu sedela Zimáková, vzadu Čerman, Andrášik a dve Francúzky… Kocúr vzal zo zeme tašku a položil ju na predné sedadlo, obišiel auto a sadol si k poškodenej a z druhej strany si sadol Andrášik.“.

Príloha C – „Obž. Brázda k vyjadreniu obž. Lachmana udáva: Trvám na svojej včerajšej a dnešnej výpovedi, menovite v tom zmysle, že Lachman z diskotéky Francúzky do Lamača neviezol. Rozhodne tiež musel vedieť o tom, že Francúzky boli v Prievoze na Varínskej ulici aj keď boli v kuchyni, pretože v kuchyni bol aj Čerman a ten prechádzal z kuchyne do izby. Francúzky boli výlučne v kuchyni.“.

Príloha D – „Obž. Brázda do očí obž. Čermanovi hovorí: 9. 7. 1976 z diskotéky v Mlynskej doline som teba, Andrášika a obe Francúzky viezol na privát do Prievozu na Varínsku ulicu do domu p. Turčanovej, v aute som súčasne viezol aj Zimákovú… Vošli sme dnu a Andrášik skríkol, či tam niekto je, na čo z poschodia vyšiel pán Turčan, syn pani Turčanovej.“.

Brázda pred súdom trval na tom, že na privát viezol vo Fiate 125P 8 ľudí! Naviac tam pán Turčan v tej dobe, pochopiteľne nebol!

ŠKROBÁNEK:

S. 43 rozsudku KS, 15. 6. 1981: „… Na diskotéku išiel spolu s Urbánkom… Z Unic klubu odišiel okolo 22.00 hodVo vestibuleurčite si pamätá na Urbánka, Brázdu, Kocúra, Andrášika, Vargu, Dubravického, Zimákovú, 2 Francúzky a Vargovu priateľku…“.

– Pričom Lachman spomínal, že z diskotéky odviezol s Dubravickým Francúzky do Lamača.

URBÁNEK:

S. 41 rozsudku KS, 17. 6. 1981: „… Vo vestibule bol Andrášik, Kocúr, Čerman, Dubravický, Brázda, Zimáková a ešte nejaké ďalšie osoby.“.

– Pritom Lachman spomínal, že z diskotéky odviezol s Dubravickým Francúzky do Lamača.

KOCÚR:

S. 15 rozsudku KS, 29. 7. 1981: „Na diskotéke videl Francúzky, na priváte neboli.“.

 

AKO MALI NA KONCI ODÍSŤ

KOCÚR:

S. 15 rozsudku KS, 7. 9. 1981:Andrášik hodil poškodenú do vody. Aby sa oddialilo nájdenie poškodenej, bola mŕtva prenesená… do tečúceho potoka. Vrátili sa späť do Bratislavy a zaviezli Čermana s Andrášikom do bytu, kde boli Francúzky a Bonová. Potom išiel s Brázdom a Zimákovou /teraz Barcíková/ do Nitry.“.

ZIMÁKOVÁ:

S. 38 rozsudku KS, 30. 8. 1981: „Potom nasadli do auta Brázdu, vysadili v Bratislave Andrášika a Čermana a ona aj s Kocúrom išli do Nitry.“.

S. 38, 8. 10. 1981: „Potom išla v Brázdovom aute spolu s Kocúrom do Nitry, kde Kocúr vystúpil a Brázda ju zaviezol do Revištského Podzámčia ako jej sľúbil. Išla do tábora, kde už bolo svetlo avšak všetci boli v stanoch a ľahla si do svojho stanu.“.

– Mimochodom, ako je možné, že si jej príchod do stanu nik nevšimol?

BRÁZDA (hlavné pojednávanie, r. 1982):

Príloha E – „Kocúra i s taškou som vyložil v Nitre na Námestí Osloboditeľov asi o 6.OO hod. ráno. Zimákovú som chcel odviezť tam, kde pôvodne chcela ísť, avšak ona, že to nemôže odomňa chcieť, že pôjde autobusom. Šli sme preto na autobusové nádražie pozrieť spoj. Autobus jej šiel asi o 8.OO hod.. Preto som ju odviezol domov a potom som aj sám šiel domov.“.

Mimochodom, taška (aj s vecami) bola nájdená na smetisku neďaleko tela, ktoré bolo nájdené zachytené v potoku Čierna Voda. Toto telo malo pritom podľa ov preplávať cca 2 km. Aká náhoda, že doplávalo práve do blízkosti svojich vecí!

ANDRÁŠIK:

S. 20 rozsudku KS, 27. 8. 1981: „Obžalovaný s Čermanom odišli, zastavili taxi a odviezli sa do bytu v Lamači.“.

S. 20, 1. 9. 1981: „Beďač ich zaviezol do Lamača. Ostatní tam zostali.“.

S. 20, 2. 9. 1981: „Brázda ich zobral do Lamača a potom sa asi vrátili do Nitry.“.

LACHMANN:

S. 23 rozsudku KS, 8. 7. 1981: Na priváte… nespomína si či tam bol Kocúr… Nespomína si, či tam boli ženy. Spal až do rána, medzi 8.00 a 9.00 hod. ho niekto zobudil. Prehlásil, že o vražde, znásilnení nič nevie.“.

S. 23, 3. 8. 1981: „Potom išli na privát, žiadna osoba, teda žena ktorá by javila nejaké známky násilia na priváte a v miestnostiach, kde sa zdržiaval nebola. On išiel spať a ráno medzi 7.00 a 8.00 hod. vstal a videl ostatných ležať oblečených na posteli. Potom všetci povstávali.“.

S. 25, hlavné pojednávanie 14. 6. 1982: „Spolu s Dubravickým nastúpil do Beďačovho auta, kde nastúpil aj Čerman… vyložili ho až v Nitre. Bol tam len Beďač.“.

– Aj tu je zaujímavé, že nikto z nich (vrátane Zimákovej) nezohľadnil v prvotných výpovediach, a niektorí ani neskôr, preukázateľný fakt, že Zimáková bola v tom čase na splave – ako mohli všetci na takú zásadnú okolnosť zabudnúť? Evidentne ide o vynútené výpovede, ktoré nie sú pravdivé. Zimáková sa o dátume, kedy mala byť Cervanova unesená, dozvedela až neskôr, a až na základe toho, prišla na to, že vtedy bola na splave.

 

RÔZNE

URBÁNEK (hlavné pojednávanie, r. 1982, Príloha F):

„… okolo účasti na diskotéke som mal sám určité pochybnosti, dva krát som sa vadil o tom so Škrobánkom…“.

– Toto povedal údajný kľúčový svedok únosu Cervanovej!

N. BEŇOVÁ (11. 11. 1981, Príloha G):

… keď som sa stretla s R. Brázdom vo výťahu kde som pristúpila na prízemí, boli tam dievčatá a podľa predloženia fotoalbumu, jedno z dievčat mohla byť aj tá čo je pod č. 3- fotoalbum, teda je to ten typ dievčaťa.“.

– Teda typ dievčaťa, nie konkrétne dievča, čo je, samozrejme brutálny rozdiel!

R. BRÁZDA (hlavné pojednávanie, r. 1982):

Príloha B – Kocúr sa pýtal či tu nie je nejaká hudba. Andrášik povedal, že Turčan má magnetofón a ja som s Andrášikom šiel za Turčanom, aby nám ho požičal.“.

Príloha H – „Andrášik povedal, že privátničky sa môžu vrátiť každú chvíľu z flámu… Medzitým Andrášik robil v byte poriadok a ja som mu prišiel pomôcť, vrátili sme magnetofón Turčanovi, ktorý spal.“.

– V ten večer Turčan doma nebol.

Príloha I – „Takto ju obaja vyťahovali na breh. Mala na sebe tričko a nohavičky.“.

– Oblečenie je v rozpore s faktami – zápisnicou o súdnej pitve (zverejnenou).

– Treba ešte dodať, že Brázda bol psychicky chorý, trpel paranoidnou schizofréniou a teda nevedel rozlíšiť medzi skutočnosťou a výmyslami.

J. ŠKROBÁNEK 15. 6. 1981, Príloha J:

Cervanovej tašku niesol Urbánek. Zdá sa mi, že Urbánek sa hádal s Kocúrom, neviem však presne uviesť príčinu, ale mám dojem, že sa hádali s kým pôjde Cervanová, až odrazu dal Urbánkovi zaucho. Urbánek pri tomto tašku pustil a začal sa s Kocúrom naháňať po vestibule a pri tomto si nadávali. Cervanovej taška ako odletela preč, tak ju Cervanová zdvihla a postavila ju ku dverám hlavného vchodu. Po tomto sa vrátila naspäť ku partii…“.

– Zaujímavé, že na tento kľúčový a ťažko prehliadnuteľný konflikt a naháňačku, bezprostredne spojené s Cervanovou si nikto z účastníkov diskotéky, ktorí boli vypočúvaní krátko po 9. 7. 1976, nespomenul (viď zverejnenú Správu o priebehu vyšetrovania z 27. 7. 1976 z levočského archívu, dostupná tu), ani samotný Škrobánek to v r. 1976 nespomenul, zrejme ho po x rokoch osvietilo… Škrobánek neskôr na súde priznal manipuláciu a nátlak zo strany vyšetrovateľov.

TOKÁR, OKENKA A HLAVANDA – PODĽA SÚDOV VIEROHODNÍ SVEDKOVIA

TOKÁR – s. 50 rozsudku KS, 18. 8. 1981: „Bola nízka návštevnosť. Hrala tam určite skupina Elán.“. Porovnajme to s: OKENKOM – s. 48, 23. 6. 1981: „Nemohli sa dostať dnu, lebo to tam bolo plné.“, s. 49, r. 1995: „Na vystúpení hudobnej skupiny Elán nebol ani raz.“HLAVANDOM – s. 50, 24. 10. 1981: „priestory pred klubom boli kritického dňa preplnené“, hlavné pojednávanie v r. 1982: „Bolo tam mimoriadne veľa ľudí.“.

ANDRÁŠIK:

S. 19 rozsudku KS, 27. 8. 1981: „Čerman sa mal v tom období z Varínskej sťahovať, mal kľúče od privátu.“. V rozsudku KS z r. 2004 sa však na s. 64-65 píše: „Z prečítanej výpovede A. Turčanovej súd zistil, že obžalovaný Andrášik a Čerman bývali v dome na Varínskej od 1. 9. 1975 do 31. 5. 1976. Od 1. 6. 1976 tam boli ubytované iné nájomníčky. Čerman a Andrášik jej riadne odovzdali kľúče a ona tieto kľúče dala iným nájomníčkam z výpovede svedkýň Zelmanovej a Tomašovičovej súd zistil, že… nepožičali kľúč obž. Čermanovi a Andrášikovi.“.

– Neskôr sa ustálilo, že si dal vyrobiť duplikát kľúčov: načo by to ale robil, keďže tam už nebýval a bývali tam nové nájomníčky?!

S. 20, 27. 8. 1981: „Ruky a nohy jej zviazali špagátom a na ústa jej uviazali handru. Obžalovaný s Čermanom povedali, že musia odtiaľ odísť… Čerman zamkol dom.“

S. 20, 8. 9. 1981: „Lachmann išiel pre špagát, ktorým poškodenej zaviazali ruky aj nohy a ústa… Poškodenej pred utopením priväzovali na telo kameň. Uviedol, že je možné, že jej odviazali nohy.“, 11. 9. 1981: „Poškodená bola zaťažená pri utopení kameňom.“.

S. 21, 30. 9. 1981: „Zotrval na predchádzajúcich tvrdeniach o osobách, ktoré poškodenú utopili a doplnil ich v tom smere, že potom tí istí poškodenú preniesli do blízkeho kanála, kde ju dali do vody.“.

– Uväzovanie poškodenej na kameň je v rozpore s faktami aj oficiálnou verziou (ďalej len ov).

V zverejnenej zápisnici o súdnej pitve z 16. 7. 1976 sa na s. 1 píše, že: „… Krk súmerný, na ňom je uviazaný kapesník,… Obe ruky sú zviazané v zápästiach 12-mi otočkami špagátu“. Poškodená mala ruky zviazané šnúrou na prádlo (zverejnený posudok MUDr. Fialu, s. 7-8 kde sa to uvádza v znaleckom posudku z 30. 7. 1976).

– Mimochodom, Andrášik neskôr svoje doznania odvolal a podobne ako Kocúr to vysvetlil tým, že mu bolo hrozené, že pokiaľ sa neprizná, dostane trest smrti (že odvisne).

LACHMANN:

S. 23 rozsudku KS, 7. 8. 1981: „Obžalovaný Kocúr mu mal v lete 1976 v Nitre v hoteli Stalingrad povedať, že spravil niečo strašne odporné, povedal mu, že zabil jednu ženu a že tam bol dokonca aj obžalovaný Lachmann, že to bolo na tom priváte.“.

– nelogické

– Mimochodom, Lachmann neskôr svoje doznania odvolal a priznal, že tie jeho výpovede boli výsledkom dohody – pokiaľ bude spolupracovať, dostane nízky trest, zachoval sa teda čisto pragmaticky – vedel, že s pravdou nepochodí a išlo už len o výšku trestu, tak uzavrel win win deal.

KOCÚR:

S. 14 rozsudku KS, 18. 6. 1981: „Po výsluchu o 17.30 hod. bola prokurátorom JUDr. Majerhoferom táto výpoveď nahratá na magnetofónový záznam… Ďalej na otázky kto bol v Unicu, uviedol, že tam boli Francúzky a zdá sa mu, že Beďač a Dubravický. Privát bol niekde na Slavíne..

– V ostrom rozpore s ov, keďže podľa nej mal byť privát v Prievoze (Kocúr pritom Bratislavu dobre poznal, dva roky tam študoval). Pričom nejde o žiadny detail, ale o miesto činu!

– Mimochodom, neskôr svoje doznania odvolal a vysvetlil to tým, že mu bolo hrozené, že pokiaľ sa neprizná, dostane trest smrti (že odvisne), že už to má isté.

ŠKROBÁNEK:

S. 43 rozsudku KS, 13. 11. 1981: Z diskotéky si zapamätal Brázdu lebo tento bol pod vplyvom alkoholu…“.

ZIMÁKOVÁ:

S. 36 rozsudku KS, 15. 6. 1981: „Keď odchádzali (z domu)Všetci mali vtedy dosť vypité. Niekde pri Senci začali hovoriť, že sa pôjdu okúpať.“.

Zimákovú mal podľa ov potom naspäť na splav odviezť spitý R. Brázda.

 

PRÍLOHY

Príloha A:

Príloha B:

Príloha C:

Príloha D:

Príloha E:

Príloha F:

Príloha G:

Príloha H:

Príloha I:

Príloha J:

Moje ďalšie blogy o kauze Cervanová:

Denník sestier Cohenových – nepriestrelné alibi Čermana a Andrášika

Kocúrove „spontánne“ doznania

Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľov

Urbánek – „vierohodný“ svedok

Kauza Cervanová – doličné veci a žiadosť o expertízu DNA

Hanusove klamstvá ohľadom kauzy Cervanová

Zimákovej sci-fi presun zo splavu

Zimákovej sci-fi presun zo splavu – 2. časť

Zimákovej sci-fi presun – 3. časť (časová nemožnosť presunu)

Kauza Cervanová – Augustín Šiška a Bublincové – svedkovia, ktorí údajne podporujú oficiálnu verziu

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.