Výplachový bazén a neexistujúce jazierko

Tzv. jazierko v Kráľovej pri Senci, kde mala byť podľa obžaloby a rozsudku utopená Ľudmila Cervanová nebolo jazierkom v pravom slova zmysle. Bolo to vykopaná jama naplnená vodou.  Slúžila ako nádrž výplachového systému vrtnej súpravy a zádrž vyvŕtaných substancií. Prečerpávaná voda slúžila na chladenie a výplach, bez ktorého by sa žiaden hĺbkový vrt realizovať nedal.

Rieka Čierna voda taktiež nie je riekou v pravom slova zmysle. Je zavlažovacím kanálom, ktorý je napojený na Malý Dunaj. Cirkuláciu vody zabezpečuje sústava mohutných čerpadiel. Voda v kanále prechádza cez veľkú časť Žitného ostrova a opäť je nasmerovaná do Malého Dunaja. Kanál slúžil pre potreby poľnohospodárov najmä v obdobiach sucha.

Geotermálne hĺbkové vrty sa realizujú systémom príklepu rotujúceho vrtáka. Diamantová hlavica musí byť neustále chladená (cena diamantovej hlavy vrtáka sa pohybuje až do výšky niekoľkých miliónov eur). Chladiaca voda sa vysokotlakovými čerpadlami  vtláča až k jeho činnej časti, pričom zároveň vyplavuje na povrch odvŕtanú zeminu – sírovodíkové zmesy, tekutiny, íly, kamene podložia atď. Súbežne s vŕtaním sa betónujú tzv. pažnice, aby nedošlo k zosuvu stien vŕtanej diery. Takto to prebieha až do projektovanej hĺbky. Vŕta sa v jednom kuse a pracuje sa nepretržite aj niekoľko mesiacov. Pracovné skupiny sa pri vrtoch menia počas nerušenej prevádzky.

Od domácich som sa dozvedel, že v Kráľovej pri Senci žiadne  jazierko nikdy neexistovalo.

Výpoveď Brázdu (vyťažili por. Taliga s mjr. Hubcejom), že sa chcel vykúpať v jame plnej špinavej mláky a dokonca si v nej aj zaplávať si vyžaduje značnú dávku predstavivosti.

Nik pri „jazierku“, o ktorom bola na súde reč nikdy nebol, pretože neexistovalo. Tým sa nemohol voči takto nastaveným nezmyslom a ich súdom ani len brániť. Kliment s Michálikom (vrátane obžalovaných) ani nevedeli o čom pojednávali.

Podľa  verzie obžaloby a rozsudku sa Kocúr a spol. odhodlali Cervanovú utopiť . V noci a za dažďa, na stavenisku geotermálneho vrtu, následne niesť mŕtvolu na rukách cca 100 metrov do rieky Čierna voda. Hydrobiologická expertíza potvrdila, že druhové zastúpenie rozsievok nesedí.

Podľa informácií od človeka, ktorý na vrtoch kedysi pracoval, som sa dozvedel, že cirkulujúca kvapalina preplachového systému je extrémne špinavá a hustá tekutina. Práca pri vrtoch je pokladaná za jednu z najšpinavších profesií, aké vôbec existujú. Vrtáky a pažnice sa do seba postupne skrutkujú a mažú ťažkou hustou vazelínou. Tá sa preplachom dostáva do okruhu chladiacej kvapaliny a tým aj do samotného bazénu. Vrt sa realizuje naraz, vŕta sa bez prerušenia, niekedy aj trištvrte roka – všade sú prítomné náhradné motory a rovnako aj záložné elektrické zdroje. Pri eventuálnom poškodení vrtáka práca končí. Pokračuje sa novým vrtom.

Vrty v Kráľovej pri Senci realizovala maďarská firma. Jej robotníci v Kráľovej pri Senci bývali v maringotkách staveniska ešte aj v lete roku 1976.