Kauza Cervanová

Sudca, ktorý vedome vynesie nespravodlivý rozsudok  je prvý v nekonečnom zástupe zločincov

(Darrov Clarence Seward)

Klamstvo pred súdom je už od čias Krista považované za ťažký zločin. Cnostná spoločnosť sa klamárov vždy stránila a vylučovala ich zo svojich radov. Pojem spravodlivého sudcu je súčasťou takmer každej hlavy Starého zákona.

Ale je tu niečo ešte oveľa, oveľa horšie. Je to úplné popretie rozumu pri totálnej dehonestácii práva. V novodobých dejinách k nemu dochádza najmä v diktatúrach a policajných štátoch.

Kauza Cervanová je súdny proces, ktorý sa úplne vymyká z noriem civilizovaného sveta, bežného chápania a spoločenského poriadku právneho štátu.

Obludný justičný zločin bol v Slovenskej republike spáchaný senátom JUDr. Juraja Klimenta, ktorému formálne predsedal JUDr. Štefan Michálik.

Cieľom tejto stránky je aspoň čiastočne vysvetliť, ako niekdajšia Československá, ale aj súčastná Slovenská – tzv. „demokratická“ –  justícia pracovala na „objasnení“ vraždy Ľudmily Cervanovej.

Stránka hovorí o totalitných praktikách, zločinoch proti ľudskosti a nespravodlivosti, o súčasnom stave Slovenskej republiky,  justícii a jej neochote  vyporiadať sa so svojou vlastnou minulosťou.

Kauza Cervanová.  Jeden z veľmi mála prípadov kde sa podarilo dokázať, ako sa úplne bežný kriminálny prípad už v samotnom počiatku zmenil na beštiálny zločin Štátnej bezpečnosti a jej zúčtovanie s vnútorným nepriateľom.

Stránka je priebežne prepracovávaná, postupne bude doplnená o všetky relevantné zistenia a skutočnosti, ktoré mali zostať ďalších 35 rokov utajené.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili pri hľadaní pravdy.

 

Stránka je priebežne doplňovaná a aktualizovaná.