Manipulované vyšetrovanie prom. prav. Ľudovíta Mráza

Zo súdnej zápisnice: vypovedá MUDr. Soňa Štýlová: