Alibi Čermana a Andrášika – analytika svedeckých výpovedí, časť 1

Kedy, kam a s kým odišli Andrášik a Čerman z diskotéky?

Andrášik, Čerman, Sylvia a Lýdia Cohen
Andrášik, Čerman, Sylvia a Lýdia Cohen

Tento blog naväzuje na blogy Denník sestier Cohenových – nepriestrelné alibi Čermana a AndrášikaNové zistenia ohľadom denníka sestier Cohenových. Budem tu riešiť otázku – kedy, kam a s kým odišli Andrášik a Čerman po diskotéke podľa ich výpovedí a čo sa v tejto súvislosti píše v denníku sestier Cohenových. Na začiatok je potrebné pripomenúť, že podľa oficiálnej verzie prípadu Cervanová boli Andrášik, Čerman a Francúzky na inkriminovanej piatkovej diskotéke (9. 7. 1976). Z diskotéky mal Francúzky odviezť Lachmann s Dubravickým do Andrášikovho bytu v Lamači a Andrášik s Čermanom mali ísť z diskotéky v Brázdovom aute spolu s Brázdom, Kocúrom a Zimákovou na žúr na privát v Prievoze (v ktorom už nebývali, ale bývali tam noví podnájomníci). Cestou na tento privát mali do preplneného auta uniesť Cervanovú (okolo 22:30), ktorú mali na priváte opakovane znásilniť a ktorú mali neskôr v termálnom jazierku v Kráľovej pri Senci utopiť, a následne preniesť do potoka Čierna Voda.

Andrášikove výpovede

Pozrime sa najskôr, ako vypovedal ohľadom odchodu z diskotéky Milan Andrášik vo svojej výpovedi zo dňa 22. 6. 1978:

 • spomína, že asi o 23:45, po skončení diskotéky odišiel spolu s Čermanom a Francúzkami k hostincu Slovák, odkiaľ šli domov (k Andrášikovi do Lamača) taxíkom, ale nevylučuje ani možnosť, že išli autobusom
 • dvere im otvorila Marcela Bónová, ktorá tam spala
 • v byte sa bavili ešte do asi štvrtej hodiny rannej pri pustenom magnetofóne (bez Bónovej) a potom šli spať

Vo svojej výpovedi zo dňa 15. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • v tejto výpovedi navyše uvádza, že Bónová bola nahnevaná na Čermana a občas im zabúchala, aby už aj oni išli spať

Vo svojej výpovedi zo dňa 17. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • hovorí, že do Lamača prišli spoločne okolo 1:00 dňa 10. 7. 1976 – tu treba dodať, že podobne, ako pri Čermanovi (a aj niektorých svedkoch obžaloby), aj Andrášikovi vyšetrovatelia podsunuli nesprávny dátum diskotéky, a síce, že sa jej mal zúčastniť v piatok 9. 7. 1976 a keďže sa nemal čoho chytiť (Lýdia Cohen vypovedala na Československom veľvyslanectve až v roku 1982 a spolu so sestrou vypovedala pred súdom, pridŕžajúc sa kópie denníka, až v roku 2003) a od tej diskotéky už ubehli roky, tak s týmto dátumom súhlasil, keďže presný dátum by si po takom čase pamätal len málokto. Z tohto omylu plynú ďalšie omyly, keďže pri výpovediach spomínajú ako nasledovný deň po diskotéke sobotu (v skutočnosti piatok) a deň pred diskotékou popisujú ako štvrtok (v skutočnosti to bola streda – keď boli Francúzky ešte v Prahe), keď prišli Cohenové z Prahy do Bratislavy, a teda popis štvrtka a piatka logicky nemôže sedieť s denníkom. No z denníka zasadeného do kontextu ďalších dôkazov (dokázateľný dátum návštevy múzea v Prahe, meteorologické dáta z toho obdobia) jednoznačne vyplýva, že na diskotéke v Unicu boli vo štvrtok 8. 7. 1976 a nie v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976 (podľa denníka boli na diskotéke v tomto klube ešte aj 14. 7.). Táto možnosť koreluje aj s ďalšími dôkazmi – konkrétne s výpoveďami brigádnikov a návštevníkov inkriminovanej diskotéky (cca 300 svedkov), v ktorých sa nenachádza žiadna zmienka o Čermanovi, Andrášikovi, alebo Francúzkach, hoci tieto mali podľa oficiálnej verzie pútať pozornosť a tancovať na diskotéke bosé. Títo svedkovia neuvádzajú ako účastníkov piatkovej diskotéky ani ďalších Nitranov, ani Zimákovú a dokonca ani svedkov obžaloby, ktorí sa po rokoch zázračne zjavili (s výnimkou Škrobánka, no ten vo svojej výpovedi z r. 1976 vôbec nespomínal Nitranov, ani Zimákovú a dokonca ani svojho kamaráta Urbánka). Navyše, podľa uprataných dokumentov, ktoré sa našli v Kaniciach, boli svedkovia obžaloby Tokár, Antošovský, Hlavanda, Gallo a Okenka v piatok 9. 7. 1976 niekde úplne inde, ako na diskotéke a teda, ak videli na diskotéke Čermana, Andrášika a Francúzky, muselo to byť inokedy – buď 8. 7., alebo 14. 7., teda tak, ako to popisuje denník. Túto problematiku detailne rozoberám vo vyššie uvedených blogoch o denníku sestier Cohenových a v blogoch o svedkoch obžaloby: Kauza Cervanová – svedkovia manipulácie a nátlaku zo strany vyšetrovateľovKauza Cervanová – zmanipulovaný svedok Okenka?Kauza Cervanová – svedkovia Lenárt, Hlavanda, Antošovský, Gallo a Tokár 
 • aj tu uvádza, že počas toho, ako sa v kuchyni ešte bavili s Francúzkami, Bónová občas zabúchala, aby boli tichšie a išli už spať

Vo svojej výpovedi zo dňa 20. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • aj táto výpoveď sedí s jeho predchádzajúcimi výpoveďami, tu naviac uvádza že v tom čase nebol byt ešte zariadený a popisuje umiestnenie vecí, kde v kuchyni sedeli a následne aj kto kde spal (Andrášik v kuchyni, Čerman spal s Bónovou v izbe na nafukovačkách a Francúzky v ďalšej izbe, v ktorej skoro nič nebolo, len stôl a stolička), pridáva aj nákres

Čermanove výpovede

Čerman vo svojej výpovedi zo dňa 16. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • V zhode s Andrášikom tvrdí, že z diskotéky odchádzali po jej skončení medzi 23:30 a 24:00 spoločne s Francúzkami.
 • V zhode s Andrášikom tvrdí, že išli k Slovákovi a odtiaľ išli buď taxíkom, alebo autobusom do Lamača. V tejto súvislosti uvádza, že sa mu to môže pliesť s tým, keď bol čakať Cohenové na stanici, keď prišli z Prahy do Bratislavy a tiež s nimi mohol čakať na autobus pri Slovákovi.
 • Podobne, ako Andrášik, aj Čerman spomína, že po príchode z diskotéky sa ešte bavili do 3:00.
 • Podobne ako v Andrášikových výpovediach, tak aj v Čermanovej výpovedi sú omyly, ktoré sa týkajú dní, nakoľko aj jemu bol vsugerovaný nesprávny dátum diskotéky, na ktorej sa mal zúčastniť – piatok 9. 7. 1976 (v skutočnosti to bol štvrtok 8. 7. 1976).  Prvý omyl je ten, kde hovorí, že Francúzky prišli z Prahy deň pred diskotékou (v skutočnosti boli na diskotéke v ten istý deň, ako prišli z Prahy). Druhý omyl je, že ako nasledujúci deň po diskotéke uvádza sobotu (v skutočnosti nasledoval piatok). Tento omyl však paradoxne dokazuje pravosť a tým pádom pravdivosť denníka. Podrobnejšie je to vysvetlené v mojich blogoch o denníku a vysvetlím to aj nižšie v tomto blogu, keďže tento omyl je aj pre tento blog kľúčový.

Vo svojej výpovedi zo dňa 18. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • Ako jasne vidieť, žiadal, aby boli vypočuté Francúzky a priviezli so sebou všetky fotografie a diapozitívy z návštevy v ČSSR, ktoré môžu svedčiť  o tom, že šiel priamou cestou z diskotéky do Lamača na byt. Takúto požiadavku by určite nemal, ak by bol vinný. Nespomína denník, keďže o ňom ešte nevedel.
 • Rovnako žiadal, aby bola vypočutá aj jeho terajšia manželka Marcela Bónová, keďže rovnako ako Andrášik spomína, že ich zahnala spať o cca 3:00.

Vo svojej výpovedi zo dňa 20. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • V tejto výpovedi uvádza, že s najväčšou pravdepodobnosťou odchádzali z diskotéky na Andrášikov byt autobusom. Tu treba pripomenúť, že vo svojej predošlej výpovedi (16. 6. 1981) uvádzal, že sa mu to môže pliesť s tým, keď bol čakať Cohenové na stanici a tiež s nimi mohol čakať na autobus pri Slovákovi.

Vo svojej výpovedi zo dňa 24. 6. 1981 uvádza nasledovné:

 • aj tu sa dožaduje urýchleného predvolania Francúzok a myslí si, že predvolanie Francúzok je náročky zdržované (Lýdia Cohen vypovedala na Československom veľvyslanectve až v roku 1982, a to až po tom, ako bola podaná obžaloba, pričom mala so sebou aj denník, z ktorého si policajti urobili kópiu)
 • spomína tu aj psychické zastrašovanie a podstrčovanie náznakov

 • podobne ako Andrášik, aj Čerman popisuje, že v tom čase nebol byt ešte zariadený, že sedeli v kuchyni, a potom spali s manželkou na nafukovačkách a Francúzky spali v spacákoch (Andrášik vypovedal, že v tej izbe, kde spali sestry Cohenové bol len stolík a stoličky)

Ako jasne vidieť, z predošlých výpovedí Andrášika a Čermana jasne vyplýva, že z diskotéky odchádzali s Francúzkami priamo domov – do bytu v Lamači, kde sa ešte dlho bavili a potom išli spať. Z toho vyplýva, že nešli z diskotéky (bez Francúzok) Brázdovým autom na žúr spojený s únosom, znásilnením a zavraždením Cervanovej, ako sa to uvádza v oficiálnej verzii. Hovoria ale Čerman s Andrášikom v týchto výpovediach pravdu? Mohli sa predsa dopredu dohodnúť na vymyslenej výpovedi. Čo teda hovorí konkrétne o odchode z diskotéky denník sestier Cohenových? Tu treba pripomenúť, že žiadne falšovanie denníka sa nepreukázalo. Ukázalo sa len to, že v denníku boli prepísané dátumy a názvy dní, a teda obsah jednotlivých dní nebol nijako upravovaný. Tento prepis dátumov bol ale opravou a nie falšovaním denníka. Viac sa tomu venujem v mojich blogoch o denníku.

Denník sestier Cohenových

Časti denníka, ktoré hovoria aj o tom, kam išli z diskotéky (uprataná policajná kópia z roku 1982) – kanický archív:

Preklad urobený jazykovou školou v Prahe (od dolnej polovice 2. strany):

 • v denníku sa pri popise diskotéky vôbec nespomína, že by sa Čerman, alebo Andrášik od sestier počas diskotéky niekam vzdialili
 • z denníka je zrejmé, že na diskotéku išli v ten večer, v ktorý sa vrátili z Prahy – teda večer vo štvrtok 8. 7. 1976 (to, že vo štvrtok boli ešte v Prahe, je dokázané na základe podpisu v židovskom múzeu v Prahe). Je to zároveň deň, po ktorom nasleduje daždivý deň, čiže piatok 9. 7. 1976 (je dokázané z meteorologických dát z toho obdobia, že pršalo práve v piatok). A po tomto dni ide logicky sobota. Po oprave sú už tieto dátumy v poriadku (išlo len o opravu dátumov, nie o úpravu obsahu jednotlivých dní!). Pred opravou dátumu bola diskotéka v denníku uvedená v stredu 7. 7., čo je nezmysel, kedže vtedy boli Cohenové ešte v Prahe a do Bratislavy prišli až na druhý deň. Po oprave už bol tento dátum správny – 8. 7. 1976. Detailne je to rozobraté v mojich blogoch o denníku.
 • v denníku sa uvádza aj to, že Marcela (Bónová) sa hnevá a tak ostáva doma a na diskotéku tak ide len Čerman, Andrášik a Francúzky
 • z diskotéky odchádzali o 12 tej (to sedí s výpoveďami oboch Nitranov)
 • odchádzali taxíkom (to sedí s výpoveďami Čermana aj Andrášika, hoci oni zvažovali aj možnosť, že išli autobusom, nakoľko si to mohli popliesť s autobusom, ktorým išli so sestrami zo stanice do Lamača)
 • potom doma počúvali hudbu (to spomínal aj Andrášik)
 • Marcela spala (to sedí s výpoveďami oboch Nitranov)
 • rozprávali sa a išli spať až keď vstala nespokojná Marcela o 3:30 (to sedí s výpoveďami oboch Nitranov)
 • pri inkriminovanom piatku (9. 7. 1976) sa píše, že zistili, že stratili fotoaparát (na diskotéke ho ešte podľa výpovede Lýdie Cohen z roku 2003, mali), lial silný dážď a večer boli všetci u Fera, kde si robili špagety a lievance, potom sa rozprávali dlho do noci a potom išli spať, čiže žiadna piatková diskotéka

Dohodli sa Čerman a Andrášik s Francúzkami  na výpovediach?

Ako jasne vidieť, denník opisuje to, kedy a kam išli Čerman a Andrášik s Francúzkami po diskotéke, v takmer dokonalej zhode s výpoveďami Andrášika (ten sa doznal až neskôr) a Čermana – sedia časy a dokonca aj detaily diania na byte po príchode z diskotéky. Líšia sa len v označení dňa, kedy boli na diskotéke (Čerman a Andrášik uvádzajú nesprávny dátum 9. 7., denník po oprave uvádza správny dátum 8. 7. – pred opravou 7. 7.), to ale dokazuje, že Čerman s Andrášikom nemali svoje výpovede dopredu dohodnuté s Cohenovými, inak by, pochopiteľne uvádzali ten istý deň, aký bol v denníku. Tento rozpor ohľadom dňa diskotéky je ľahko vysvetliteľný tým, že Čermanovi a Andrášikovi (tak ako aj iným svedkom) bol tento nesprávny dátum (9. 7. 1976) vsugerovaný vyšetrovateľmi a vzhľadom na to, že od diskotéky uplynulo x rokov a nemohli si presne pamätať, kedy na nej boli, tak na tento omyl neprišli hneď, ale až o x rokov neskôr. Oni totižto ešte ani v roku 2003 o tomto omyle nevedeli, keďže naň na hlavnom pojednávaní na súde neupozornili.

Andrášikova výpoveď na súde 2003 (zdroj: rozsudok KS s. 22):

 • žiadna zmienka o vysvetlení omylu

Čermanova výpoveď na súde 2002 (zdroj: rozsudok KS s. 31):

 • ani v jeho výpovedi nebadať žiadnu zmienku o vysvetlení omylu a teda, že v skutočnosti boli na diskotéke deň pred inkriminovaným piatkom, čiže vo štvrtok

Na tento fatálny omyl z ich strany a podvod zo strany vyšetrovateľov prišli až vtedy, keď pred súdom v roku 2003 vypovedala Lýdia Cohen (vypovedala spolu so Sylviou až po Čermanovi a Andrášikovi). Lýdia Cohen sa tu pridržiavala kópie denníka, a tak správne vypovedala, že na diskotéke boli s Andrášikom a Čermanom v skutočnosti vo štvrtok (8. 7. 1976). Úryvok z jej výpovede pred súdom z roku 2003:

 • vo svojej výpovedi poskytla Andrášikovi a Čermanovi alibi, keďže tvrdila, že v inkriminovaný čas boli so sestrou, s Čermanom, Andrášikom a Marcelou Bónovou v jeho byte, kde si robili palacinky a na diskotéke boli večer predtým 

Podobne vypovedala aj jej sestra Sylvia Cohen (rozsudok KS s. 76):

 • aj ona vypovedala, že v inkriminovaný piatok 9. 7. 1976 pršalo a boli  s Čermanom a Andrášikom doma, a že na diskotéke boli vo štvrtok 8. 7. 1976 – teda v ten večer, ako sa vrátili z Prahy

To, že si Andrášik s Čermanom svoje výpovede nedohadovali s Cohenovými dokazuje aj dátumová chyba, ktorú v denníku spravili sestry Cohenové – konkrétne ide o chybu v posune dátumov, ktorá zasiahla viac dní. Obsah jednotlivých dní nebol nijako menený a po oprave tejto chyby dokonale sedel s realitou. Ak by hypoteticky vyrábali ad-hoc denník pre alibi na kritický deň, tak by si na betón dávali veľký pozor na dátumy a na túto chybu by neprišli až po tom, ako sa zistilo, že vo štvrtok boli ešte v Prahe a teda nemohli byť na diskotéke v stredu (7. 7. 1976, tak ako to bolo v denníku uvádzané pred opravou). Naopak, táto dátumová chyba dokazuje jeho autenticitu a teda, že denník bol robený len za účelom uchovania si spomienok sestier Cohenových. Navyše, spôsob dopravy z diskotéky do Lamača by mali v prípade dopredu dohodnutých výpovedi určite zladený s denníkom a teda by obaja uvádzali len taxík. Alternatíva s autobusom je ľahko vysvetliteľná tým, že si po toľkých rokoch mohli popliesť spôsob presunu zo štvrtkovej diskotéky s presunom Cohenových zo stanice do Lamača, keď prišli z Prahy, prípadne s presunom z diskotéky, na ktorej boli s Francúzkami v Unicu aj 14. 7. 1976 (tu si treba položiť otázku, či by sa skutoční páchatelia znova ukázali na diskotéke v Unicu, ktorá sa konala len pár dní neskôr).

Záver

Je teda evidentné, že Čerman a Andrášik si svoje výpovede s Cohenovými dopredu nedohadovali. Ak si teda svoje výpovede s Cohenovými dopredu nedohadovali, je vylúčené, aby si nezávisle od seba vymysleli alibi v podobe deja po diskotéke, ktorý by sedel aj s takými detailami, ako sú časy a popis konkrétnych činností a správania sa v byte v Lamači po diskotéke. Navyše, Čerman sa viackrát dožadoval predvolania Francúzok (dokonca aj s fotografiami z toho obdobia) a to by mal dôvod robiť len v prípade, ak by vypovedal s Andrášikom pravdu. V opačnom prípade – ak by boli Andrášik s Čermanom vinní a teda klamali vo svojich výpovediach, tak by im mohli Francúzky zavariť, kedže evidentne neboli na výpovediach dopredu dohodnutí.

Jediné racionálne vysvetlenie je teda to, že Čerman aj s Andrášikom hovorili pravdu, keď sa snažili po x rokoch rozpamätať, čo robili počas diskotéky a po nej (že išli s Francúzkami po diskotéke priamo do Andrášikovho bytu do Lamača, tam sa ešte dlho bavili a išli všetci spať), a túto pravdu im potvrdil aj denník, ktorý navyše pravdivo hovorí, že na diskotéke boli vo štvrtok 8. 7. 1976, čiže deň pred inkriminovaným piatkom 9. 7. 1976.